Evaldas Nekrašas

Prof. E.Nekrašas has been working at the Institute since its founding (1992). Head of the Department of International Relations. He is also teaching political philosophy and positivist philosophy at the Department of Philosophy of Vilnius University. He is a fellow of the Lithuanian Academy of Sciences, a member of the Senate of Vilnius University, a member of the Board of the Institute of International Relations and Political Science, and a member of editorial boards of journals "Politologija” and "Problemos”. In 1991-1995 he was a member of the Research Council of Lithuania, in 1992-1993 an adviser to the Committee of Foreign Affairs of the Seimas (Parliament) of Lithuania, in 1995-1996 a senior Fulbright scholar at Harvard University, in 1998 a visiting professor at Salzburg University (Austria), and in 1997-1999 a consultant at the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania.

Research Areas:

Syllabus:

  • Lithuania's national security and foreign policy
  • Magistrinis kolokviumas, TSD II/IV d.
  • Master Colloquy

Additional Information:

Email: evaldas.nekrasas [eta] tspmi.vu.lt


Publications:

Books:

-Evaldas Nekrašas (monograph), Pozityvus protas: jo raida ir įtaka modernybei ir postmodernybei. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
-Evaldas Nekrašas, Filosofijos įvadas. 2-ojo papild. ir patais. leidimo 4-asis tiražas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2008;
-Evaldas Nekrašas (co-author), Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla;
-Evaldas Nekrašas, Filosofijos įvadas : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004;
-Evaldas Nekrašas, Legislature and the Executive in Foreign Policy Making. Vilnius: Bitas Publishers, 1994.

Articles:

-Evaldas Nekrašas (co-author), "Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje"//Problemos / Vilniaus universitetas. 2010, t. 78;
-Evaldas Nekrašas (co-author), "Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teorinių nuostatų analizė"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2010, nr. 3:
-Evaldas Nekrašas, "NATO globalioje saugumo architektūroje"//Beieškant NATO Lietuvoje : pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
-Evaldas Nekrašas, "Pozityvizmo poveikis literatūrai, dailei ir architektūrai"//Problemos / Vilniaus universitetas. 2010, t. 77;
-Evaldas Nekrašas, "Pozityvizmo ir postpozityvizmo ginčas socialiniuose moksluose"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2010, nr. 1;
-Evaldas Nekrašas, "Kritiniai pamąstymai apie Lietuvos užsienio politiką"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2009, nr. 2;
-Evaldas Nekrašas, "Filosofija ir politika Atgimimo epochoje"//Problemos. 2008, t. 74;
-Evaldas Nekrašas, "Pozityvizmas ir marksizmas"//Problemos. 2008, t. 73;
-Evaldas Nekrašas, "May the EU Become a Global Power”//Lithuanian Foreign Policy Review, 2006/2 (18);
-Evaldas Nekrašas, "Ukraina geopolitikos kryžkelėje"//Politologija. 2006, nr. 2;
-Evaldas Nekrašas, "Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija"//Problemos. 2006, t. 70;
-Evaldas Nekrašas, "Positivism, Post-positivism and Postmodernism "//Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, 2005;
-Evaldas Nekrašas, "Lithuanian Foreign Policy: Concepts, Achievements and Predicaments"//Lithuanian Foreign Policy Review, 2004/1-2 (13-14);
-Evaldas Nekrašas, "The positive mind and law"//Топос : Философско-культурологический журнал. 2004, no. 2(9);
-Evaldas Nekrašas, "Lietuvos mokslininkų kvalifikacijos vertinimo kriterijai"//Lietuvių tautos - lietuvių kalbos likimas. II dalis: Lietuvių kalbos likimas - mūsų pačių rankose. Vilnius: Lietuvos mokslas, 2004;
-Evaldas Nekrašas,"Конститутивные принципы позитивизма и этапы его развития"//Современная литовская философия : сборник философских статей. Novosibirsk, 2004;
-Nekrašas, Evaldas, Bružilas, Robertas, "Transatlantic relations: Lithuanian perspective"//Lithuanian foreign policy review. 2003, nr. 1-2 (11-12);
-Evaldas nekrašas, "Ar Lietuvos mokslininkas turi teisę rašyti lietuviškai?"//Kultūros barai. 2003, nr. 12;
-Evaldas Nekrašas, "Debatai dėl NATO ateities”//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003. Vertimas į anglų k.: -- "Debates on NATO's Future”, Lithuanian Annual Strategic Review 2002. Vilnius: General Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy, 2003;
-Evaldas Nekrašas, "Lithuania’s identity and place in Europe"//Dialogue and universalism : metaphilosophy as the wisdom of science, art, and life. 2003, no. 1-2;
-Evaldas Nekrašas (co-author), Lithuania’s security and foreign policy strategy. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2002;
-Evaldas Nekrašas, "Lietuva: regioninio identiteto paieškos"//Šiek tiek iš šalies : esė apie Lietuvą ir Europą. Vilnius: Inter Nos, 2002;
-Evaldas Nekrašas, "Litauen: auf der Suche nach einer regionalen Identität"//Fortsetzung folgt : essays über Litauen und Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002;
-Evaldas Nekrašas, "NATO ir Europos Sąjungos santykių transformacija bei Lietuvos užsienio politika"//Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva. Vilnius: Eugrimas, 2001;
-Evaldas Nekrašas, "Pragmatism and positivism"//Problemos : mokslo darbai. 2001, t. 59;
-Evaldas Nekrašas, "Iš ko kyla žmogaus teisės?"//Problemos : mokslo darbai. 2000, t. 58;
-Evaldas Nekrašas, "Is Lithuania a Northern or Central European Country?"//Lithuanian political science yearbook 1999. Vilnius, 2000;
-Evaldas Nekrašas, "Lithuanian Political System and Foreign Policy Decision Making"//Lithuanian foreign policy review. 1999, nr. 4;
-Evaldas Nekrašas, "Are human rights natural?"//Moral philosophy in education : The challenge of human difference : UNESCO, Jerusalem, Israel. 22-26 August 1999;
-Evaldas Nekrašas, "Humanitarinių ir socialinių mokslų specifika"//Kultūros barai. 1999, nr. 1;
-Evaldas Nekrašas, "Positivism and its adversaries: Bradley, Collingwood, Nietzsche and Heidegger"//Problemos : mokslo darbai. 1998, t. 52;
-Evaldas Nekrašas, "Valstybės užsienio politika: parlamento vaidmuo "//Politologija. 1998, nr. 2 (12);
-Evaldas Nekrašas, "Postmodernizmas ir pozityvizmas"//Problemos : mokslo darbai. 1998, t. 53;
-Evaldas Nekrašas, "Is Lithuania a Northern or Central European country?"//Lithuanian foreign policy review. 1998, no 1. 

Collections of articles:

-Evaldas Nekrašas, "Pozityvizmo samprata"//Seminarai, 2001 : straipsnių rinkinys. Vilnius: strofa, 2001;
-Evaldas Nekrašas, "Lietuvos regioninis identitetas: kas mes esame?"//Seminarai, 1998 : straipsnių rinkinys.

Reports:

-Evaldas Nekrašas, "Filosofija ir politika Lietuvoje: 1988-1993"//500 metų filosofijai Lietuvoje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27-28 d.;
-Evaldas Nekrašas, "Strategic and geopolitical changes in and around the Northern Europe"//Advancing cooperation between Northern Europe and the United States. Conference papers, 33. Stockholm:Swedish institute of international afairs, 2005;
-Evaldas Nekrašas, "Lithuania in Europe: historical experience and present-day expectations"//8th Baltic conference on intellectual co-operation 15-16 June 2001, Tallin Estonia : proceedings. Tallin, 2001;
-Evaldas Nekrašas, "Politico-strategic aspects of NATO enlargement towards the Baltic region: a wiev from Lithuania""//First Baltic-German dialogue : Berlin, November 2-4, 2001;
-Evaldas Nekrašas, "Lietuviškasis identitetas ir lietuviškasis mentalitetas"//Tapatybės sklaida ir ribos : mokslinės konferencijos medžiaga. Vilnius: VPU leidykla, 2001.