Guoda Azguridienė

Guoda Azguridienė (former Steponavičienė), PhD
1997-2009 -- economic policy analyst, Lithuanian Free Market Institute (vice-president of LFMI from 2001);
Lecturing:
2000 -- 2001 and 2003 m. Urban economics for Master students in Vilnius Gediminas Technical University;
2006 -- 2007 Knowledge Economy Strategies for Master students in Vilnius University, Communication faculty;
2001-2004 lecture "Theoretical background for Socialism", within LFMI cycle of economic lectures in Vilnius University, Law faculty.
From 2010 -- Social policy in IIRPS.

Research Areas:

Syllabus:

  • Social policy
  • Socialinė politika (ES)
  • Socialinė politika (VPA)

Additional Information:

E-mail: guoda [eta] sveikiproduktai.lt

Publications:
- Azguridienė G., Auksinės žuvelės ilgesys: Lietuvos civilizacijos metamorfozės trečiajame tūkstantmetyje: (economic essay), Vilnius: Naujasis židinys - Aidai, 2010, p. 232.
- Azguridienė G., Pensijų sistemos tvarumas ir jos dalyvių interesai, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010/4, p. 142-172.
- Azguridienė G., Ekonominė veikla ir vertybės, Naujasis Židinys - Aidai, 2009 Nr. 6, p.153-163.
- Azguridienė G., Marksistinė išnaudojimo teorija. Kn. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. T. 14, Magdalena-México, 2008.
- Steponavičienė G. (together with Zylius R., Janonienė R., Piasecka L.), The Development of eServices in an Enlarged EU: eGovernment and eHealth in Lithuania. Institute for Prospective Technological studies, European Comission Joint Research Centre, 2007. 129 P.; http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur23050en_2.pdf
- Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas ; [compiler Adomėnas M. ... [et al.]. Vilnius: Versus aureus, 2007.
- Azguridienė G., Sveikatos sistemos reformų anatomija. Kn. Lietuvių tauta ir pasaulis. T. 8: Sveikatos priežiūros reforma: visuomenės lūkesčiai, vykdytojų ir ekspertų vertinimai, A.Dumčius (editor and compiler), Vilnius: Valstybės žinios, 2007.
- Steponavičienė G., Elektroninės valdžios galimybės mažinant korupciją viešajame sektoriuje. Kn. Kaip pažaboti korupciją???, Vilnius, Eugrimas, 2005. P. 161-190.
- Steponavičienė G. (together with Lomovska A., Demskis A.), Factors and Impacts in the Information Society: A Prospective Analysis in the Candidate Countries. Report on Lithuania, Institute for Prospective Technological studies, European Comission Joint Research Centre, 2003 October. 201 P.; ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur21281en.pdf.
Reviews:
- Azguridienė G., Koks kapitalizmas be ekonomikos? [book reviewed Norkus Z., „Kokia demokratija, koks kapitalizmas?"], Knygų aidai, 2009 Nr. 4.
- Azguridienė G., Politinio nekorektiškumo smagesys arba kaip parašyti bestselerį [book reviewed N.N. Taleb, „The Black Swan"], Naujasis Židinys - Aidai, 2008 Nr. 7-8.
Papers:
- Lietuvos geležinkeliai: kaip ir kada reformuosime (co-author), LLRI, 2005 gruodis. www.lrinka.lt/uploads/files/dir5/8_0.php
- Kelių finansavimo alternatyvos (author), LLRI, 2005 balandis-rugsėjis www.lrinka.lt/uploads/files/19_0.php