Lauras Bielinis

BA and MA in Moscow Lomonosov State University, PhD in Vilnius University. Bielinis has for number of years worked as the Lithuanian internal politics analyst, has founded the first independent Lithuanian political journal "Politologija".
From 2003 to 2006 worked as the head of the Belarussian institute which was created to intensify the cooperation between the scientists and NGO activists of Belarus and EU countries.
In recent years, he held the office of the adviser for internal politics of Lithuanian President H.E. Valdas Adamkus. L. Bielinis has been working at the IIRPS since 1995 and is a member of the Institute's council.

Research Areas:

Syllabus:

  • Art of Oratory
  • Politiniai žiniasklaidos efektai

Additional Information:

Email: lauras.bielinis [eta] tspmi.vu.lt

Publications:
In peer-reviewed international and foreign editions:

- Bielinis L., Электронная демократия: политика в условиях глобальной коммуникации, Журнал социологии и социальной антропологии, 2003, t. VI, no. 4.
- Bielinis L., Аспекты непонимания в условиях глобальной коммуникации, Глобальный мир перед новыми вызовами: Сборник статей  Минск, 2002.
In lithuanian peer-reviewed scientific publications:
- Bielinis L., Precondictions and possibilities of democracy in Belarus ; Perspectives Belarus development after 2006, Vilnius, p. 65-95, 151-180.
- Bielinis L., Moderniosios šiuolaikinio konservatizmo galimybių tendencijos, Konservatizmo takoskyros, Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006, p. 133-144.
- Bielinis L., Politinio chaoso mechanika ir jo pasekmės Lietuvai, Kultūros barai, 2006, nr. 7, p. 6-7.  
- Bielinis L., Komunikacinis Rolando Pakso portretas prezidento krizės metu, Politika kaip komunikacinis žaidimas, Vilnius: VU leidykla, 2004, 115-128.
- Bielinis L., Mieganti sąmonė gimdo populizmą, Kultūros barai, 2004 Nr. 2, p. 2-4.
- Bielinis L., Pagaminti meno mylėtoją, arba Meno industrijos paradoksai, Dailė, 2004, Nr.1, p. 6-7.
- Bielinis L., Prieštaringos žiniasklaidos funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje, Politinė kultūra ir visuomenės kaita, Vilnius, 2002, p. 118-130.
- Bielinis L., "Akvariumo" principas televizijoje ir politikoje, arba apie telegeniškai modifikuotą politiką, Kultūros barai, 2002, Nr. 11, p. 10-13.
- Bielinis L., Prieštaringas žiniasklaidos poveikis valdžiai ir visuomenei, Politinė kultūra ir visuomenės kaita, Vilnius: Naujasis lankas, 2002, p. 118-130.
- Bielinis L., Šou principų dėsningumai Lietuvos politiniame gyvenime, Politologija, 2002, Nr. 1(25), p. 22-41.
- Bielinis L., Masių kultūra, Dailė, 2002, Nr. 1, p. 4-5.
- Bielinis L., Lingvistiniai politinės komunikacijos supratimo aspektai, Respectus Philologicus, 2002. Nr2 (7), p. 49-59.
- Bielinis L., Elektroninės demokratijos prieštaravimai, Politologija, 2001, Nr. 3(23), p. 44-67.
- Bielinis L., Prezidento rinkimai’97, Politologija, 1998/2 (12), p. 23-37.   
Collections of articles:
- Bielinis L., Moderni politinė komunikacija ir žiniasklaidos vaidmuo. Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje: straipsnių rinkinys (compiler Bielinis L), Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2010, p. 118-132.   
 - Dumbliauskas V., Politikų įtaka valstybės tarnybai, arba vieno lietuviško tarptautinio nesutarimo istorija, Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje: collection of articles (compiler L. Bielinis), p. 58-76.    
Monographs:
- Bielinis L.(compiler), Naujo politinio veikimo formos Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 141p.
- Bielinis L. (together with Lopata R., Sirutavičius V., Stanytė Toločkienė I.), Lietuvos užsienio politikos rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 158 p.
- Bielinis L., Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida. Prieštaringa komunikacinė simbiozė. Vilnius: Eugrimas, 2005, 127 p.
- Bielinis L., Prezidento rinkimų anatomija: 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2003, 207p.
- Bielinis L., Rusija ir NVS : metodinė medžiaga praktiniems studentų užsiėmimams, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 36 p.
- Bielinis L., Rinkiminių technologijų įvadas. V.: Margi raštai. 2000, 127 p.