Stasys Kropas

Associated Professor of Economics. Has been working in IIRPS since 1996. One of the March 11th signatories. The President of Commercial Banks Association of Lithuania.

Research Areas:

Syllabus:

  • Public finances
  • European Economy
  • Economic and Monetary Union
  • Economic and Monetary Union
  • Finansinių institucijų reguliavimas

Additional Information:

Email: skropas [eta] gmail.com

Website: www.kropas.lt

Publications:
Monographs:

- Kropas S. (together with Kropiene R.), Europos pinigai, Lietuvos bankas, Vilnius, 2005. 352 p.
- Kropas S., Kelias į pinigų sąjungą, Lietuvos bankininkystės draudimo ir finansų institutas, Vilnius, 1999, 144 p
- Kropas s. (together with Čiapas L., Šidlauskas G., Vengraitis D.), Banko finansų valdymas, Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų institutas, Vilnius, 1998, 175 p.
- Kropas S. (together with Katkus V.), Banko tarptautinės operacijos, Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų institutas, Vilnius, 1997, 178 p.
Articles:
- Kropas S. (together with Kropienė R., Dulkys A.), The Problem of Asymmetry in Euro Area Enlargement, Lithuanian annual strategic review 2007, 2008, p. 125-152.     
- Kropas S. (together with Kropienė R., Dulkys A.), Euro zonos plėtros asimetrijos problema, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2007, 2008, p. 121-147.       
- Kropas S., Centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą, Pinigų studijos, 2001, nr. 2, p. 5-13.    
- Kropas S., Lithuanias monetary and exchange rate policy at the arrival of the euro, ECU-EURO: prieiga per internetą: http://www.ecu-activities.be/documents/publications/euro_ecu.htm. 1999, nr. 47.    
- Kropas S., Narystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje įsipareigojimai - reikšmė ir poveikis Lietuvai, Pinigų studijos. 1998, nr. 3, p. 20-31.