Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose

For the Students of These Studies: Lecturers:
  • Credits: 6
  • Duration of the Studies: 32
  • Language: Lithuanian
  • Assessment Form(s): Exam