Alvydas Jokubaitis

Holds Professor's position at the Institute of International Relations and Political Science since 1996.
Member of IIRPS Board, Vilnius University's Senate and Committee of Science.
Belongs to editors of political science magazine "Politologija".
Won an award for the best lecturer in IIRPS, 2002.

Research Areas:

Fields of Research:

Syllabus:

  • Modern definition of politics
  • Modern Political Theories
  • Master Colloquy
  • Master Colloquy
  • Master Colloquy
  • Šiuolaikinės politinės teorijos (2011)
  • Šiuolaikinė politikos samprata (PM)
  • Magistrinis koliokviumas

Additional Information:

Email: alvydas.jokubaitis [eta] takas.lt

Tel. no.: (370) 5 219 31 54

Publications:
Monographs:

- Jokubaitis A. (together with Ramonaitė A., Kavaliauskaitė J. ir kt.), Partinės demokratijos pabaiga?: politinis atstovavimas ir ideologijos, Vilnius: Versus Aureus, 2009. 350 p.
- Jokubaitis A., Politika be vertybių, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 164 p.
- Jokubaitis A., Trys politikos aspektai: praktika, teorija, menas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 261 p. 
- Jokubaitis A., Liberalizmo tapatumo problemos, Vilnius: Versus aureus, 2003. 239 p.
- Jokubaitis A., Postmodernism and politics: working papers, Vilnius: Eugrimas, 2002. 15 p.
- Jokubaitis A., Postmodernizmas ir konservatizmas, Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Articles:

- Jokubaitis A., Moralės mistika, Problemos, Vilniaus universitetas, 2011, t. 79, p. 7-14.
- Jokubaitis A., Konservatizmo fenomenas, Libertas & pietas: lietuviškasis konservatizmas: antologija 1993-2010, Vilnius: Eugrimas, 2010, p. 105-136.
- Jokubaitis A. (together with Lopata, R.), Геополитическая трансформация Калининградской области.  Балтийский регион. 2010, т. 2, № 4, p. 28-43.
- Jokubaitis A., Politika ir mistika, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 2, p. 30-47.
- Jokubaitis A., Mistiniai politikos elementai.  Libertas & pietas: lietuviškasis konservatizmas : antologija 1993-2010, Vilnius: Eugrimas, 2010, p. 365-392.
- Jokubaitis A., Nepastebėta Felikso Koneczny įtaka Stasio Šalkauskio ir Antano Maceinos polemikai, Naujasis Židinys - Aidai, 2010, nr. 3-4, p. 126-129.
- Jokubaitis A., Politinė ir moralinė postmodernizmo kritika, Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius, 2010, p. 251-268.
- Jokubaitis A., Liberalizmo ir demokratijos konfliktas, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 3-20.
- Jokubaitis A., Tarpukario Vilniaus filosofinis gyvenimas. Problemos. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2009, t. 75, p. 140-151.
- Jokubaitis A. (together with Lopata R.), Valstybininkas: pretenzija į sąvokos analizę, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 4, p. 57-80.
- Jokubaitis A., Polskie poszukiwanie tozsamosci, Pressje, 2009, t. 18, p. 95-97.
- Jokubaitis A., Sens niepodległości, Pressje, 2009, t. 15, p. 94-103.
- Jokubaitis A., Wyobraźnia filozoficzna Mariana Zdziechowskiego. Marian Zdziechowski 1861-1938 w 70 roczniçe śmierci: praca zbiorowa, Krakow, 2009, p. 53-59.
- Jokubaitis A., Tautinė valstybė ir atsakomybė. Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę, Vilnius, Demokratinės politikos institutas, 2008, p. 11-34. 
- Jokubaitis A., Politika be vertybių, Politologija, 2008, nr. 1, p. 25-41.
- Jokubaitis A., Politikos filosofijos tikslas. Problemos. 2007, t. 72, p. 26-35.
- Jokubaitis A., Vidurio Europos tapatumas kaip politikos ir filosofijos problema, Politologija, 2007, nr. 1, p. 79-94.
- Jokubaitis Alvydas, The relationship between art and politics, Lithuanian political science yearbook 2005, 2006, p. 117-136. 
- Jokubaitis A. (together with Norkus Z.), Socialinės gerovės koncepcijos ir pilietybės renta kaip viešosios politikos orientyrai. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2006, nr. 2, p. 5-36.
- Jokubaitis A., Kokia nepriklausomybės prasmė? Politologija, 2006, nr. 1, p. 3-27.
- Jokubaitis A., Kodėl tauta nėra įsivaizduojama bendruomenėje, Problemos. 2006, t. 70, p. 9-17.
- Jokubaitis A., Kodėl liberalai negali suderinti moralės ir politikos?. Konservatizmo takoskyros, Vilnius, Demokratinės politikos institutas, 2006, p. 11-23.
- Jokubaitis A., Sąmokslas kaip politikos mokslo ir liberalios visuomenės problema, Problemos. 2006, t. 69, p. 84-94.
- Jokubaitis A., Kant and the Kaliningrad problem, Lithuanian political science yearbook 2004, 2005, p. 59-70.
- Jokubaitis A., Kantas ir Kaliningrado problema, Politologija. 2005, nr. 2(38), p. 31-45.
- Jokubaitis A., Kant und das Kaliningrader Problem - http://staff.uni-marburg.de/~stark/vilnius/joku_D.htm
- Jokubaitis A., Nous sommes "l’autre Europe", Itenéraires baltes: Estonie, Lettonie, Lituanie, Istanbul, 2005, p. 31-35.
- Jokubaitis A., О предрассудках либерализма, Топос : Философско-культурологический журнал. 2004, no. 2(9), p. 41-50.
- Jokubaitis A., Liberalizmas kaip "forma corrupta": atsakymas recenzentams, Politologija, 2004, nr. 4(36), p. 160-169.
- Jokubaitis A., Postmodernusis politikos estetinimas, Politika kaip komunikacinis žaidimas, Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 185-186.
- Jokubaitis A., Aesthetic elements of politics, Lithuanian political science yearbook 2003, 2004, p. 39-49.
- Jokubaitis A., Различия политических философий либерализма и консервативизма, Современная литовская философия: сборник философских статей, 2004, p. 221-233.
- Jokubaitis A., Estetiniai politikos elementai, Politologija. 2004, nr. 1(33), p. 39-55.
- Jokubaitis A., Liberalizmo ir konservatizmo politinių filosofijų skirtumai, Seminarai, 2002: collection of articles, Vilnius, 2003, p. 85-97.
- Jokubaitis A., On prejudices of liberalism, Lithuanian political science yearbook 2002, 2003, p. 67-80.
- Jokubaitis A., Tikėjimas ir politiškumas, Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos, Vilnius: Aidai, 2003, p. 344-362.
- Jokubaitis A., Apie liberalizmo prietarus, Politologija. 2003, nr. 2(30), p. 80-97.
- Jokubaitis A., Postmodernizmas ir politika, Politologija. 2002, nr. 3(27), p. 3-17.
- Jokubaitis A., Moralės objektyvumo problema: Ronaldo Dworkino argumentas, Seminarai, 2001: collection of articles, Vilnius, 2001, p. 81-92.
- Jokubaitis A., Postmodernism and politics, Lithuanian political science yearbook 2001, 2002, p. 43-52.
- Jokubaitis A., Stasys Šalkauskis and Antanas Maceina as political philosophers, Lithuanian political science yearbook 2000, 2001, p. 47-65.
- Jokubaitis A., Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina kaip politikos filosofai, Politologija, 2001. nr. 2, p. 3-25.
- Jokubaitis A., Moralės ir politikos ribų problema: konservatyvus požiūris, Tradicijos likimas: konservatyvios minties metmenys, Vilnius: Aidai, 2001, p. 15-41.
- Jokubaitis A., John Rawls: liberalizmas ir tarptautinai santykiai, Politologija. 2000, nr. 2(18), p. 115-122.
- Jokubaitis A., The Significance of Political Conviction, Lithuanian political science yearbook 1999, 2000, p. 17-27.
- Jokubaitis A., Konservatizmo fenomenas: požiūris iš Lenkijos, Politologija. 1999, nr. 2(14), p. 145-152.
- Jokubaitis A., Socialistinė brandaus liberalizmo politika, Politologija. 1999, nr. 3(15), p. 144-152.
- Jokubaitis A., Liberalizmo tapatumo problema, Politologija. 1999, nr. 1(13), p. 3-25.
- Jokubaitis A., Konservatizmo politinės filosofijos perspektyvos, Naujasis židinys - aidai: religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis. 1999, nr. 9/10, p. 437-443. 
- Jokubaitis A., Politinio įsitikinimo reikšmė, Politologija. 1999, nr. 3(15), p. 3-17.
- Jokubaitis A., Liberalizmo tapatumo problema, Politologija. 1999, nr. 1, p. 3-25.  
Reviews:
- Jokubaitis A., Politikai ir istorijos vizijos, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 2, p. 144-149.
- Jokubaitis A., Tarp literatūros ir politikos (book reviewed Donskis L., Power and imagination), Politologija, 2008, nr. 3, p. 121-128.
- Jokubaitis A., Leonido Donskio filosofinės vaizduotės formos (book reviewed Donskis L., Forms of hatred), Kultūros barai. 2004, nr. 10, p. 89-93.
Collections of articles:
- Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos, (compilers: Jokubaitis A. together with Lopata R., Vinogradnaitė I.), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 109 p.
- Politikos mokslų enciklopedinis žodynas (compilers: Jokubaitis A., Jankauskas A., Kūris E. and others), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 196 p.
- Seminarai, 2002: collection of articles, (compilers: Jokubaitis A., Sodeika T.), Vilnius: Strofa, 2003.
- Seminarai, 2001: collection of articles, (compilers: Jokubaitis A., Sodeika T.), Vilnius: Strofa, 2001.
- Seminarai, 1998: collection of articles, (compilers: Jokubaitis A., Kulakauskas A.), Vilnius: Vyturys, 1998. 166 p.
Reports:
- Jokubaitis A., Kodėl tauta nėra įsivaizduojama bendruomenė?, Atmintis: istorija ir vaizduotė [in the internet]: thesis from the conference reports, 2005.
- Jokubaitis A., Apšvietos ir romantizmo kova dėl politikos, 200 metų po Kanto: scientific conference material, Kaunas, 2004, p. 27-26.
- Jokubaitis A., Sugrįžimo prie dorybių etikos problemos, (Po) etikos: kaip galima šiuolaikinė etika?: scientific conference material, 2001 m. November 9, Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 8-10.