Dainius Pūras

 

 

 

Research Areas:

Fields of Research:

Syllabus:

  • Public health

Additional Information:

 

Email: dainius.puras@tspmi.vu.lt

Publications:

Books:

-Dainius Pūras (co-uthor), Visuomenės psichikos sveikata . Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005;
-Dainius Pūras (co-author), Vaikų ligos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005;
-Dainius Pūras (co-author), Slaugytojo vaidmuo ir veikla vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje: mokymo knyga slaugos ir medicinos studentams, slaugytojoms, gydytojams pediatrijos rezidentams ir kitiems specialistams, besidomintiems socialine pediatrija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,2001;
-Dainius Pūras (co-author), Autistų vaikų slaugos ypatumai : mokomoji knyga slaugos ir medicinos studentams, slaugytojoms, gydytojams, pediatrijos bei vaikų-paauglių psichiatrijos rezidentams ir autistus vaikus auginantiems tėvams. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001.

Articles:

-Dainius Pūras (co-author), "Child and Adolescent Mental Health Policies, Programmes and Infrastructures across Europe"//nternational Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4;
-Dainius Pūras (co-author), "Development of Child Mental Health Services in Central and Eastern Europe"//Increasing Awareness of Child and Adolescent Mental Health / edited by M. Elena Garralda and Jean-Philippe Raynaud Lanham : Rowman & Littlefield Publishers;
-Dainius Pūras (co-author), "Child and Adolescent Mental Health in the Enlarged European Union: Overview of the CAMHEE Project"//International Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4;
-Dainius Pūras (co-author), "Vaikų seksualinė prievarta ir jos pasekmės"//Visuomenės sveikata. 2010, nr. 3. Vilnius: Higienos institutas;
-Dainius Pūras (co-author), "Caring for Children of Parents with Mental Health Problems – A Venture into Historical and Cultural Processes in Europe"//International Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4. Stafford : The Clifford Beers Foundation;
-Dainius Pūras (co-author), "Mental and neurological health research priorities setting in developing countries"//Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2009, vol. 45, no 4;
-Dainius Pūras (co-author), "Child and adolescent mental health in Europe. Research on best practice"//Eurohealth. London : London School of Economics and Political Science. 2009, vol. 15, no. 4;
-Dainius Pūras (co-author), "Vaikų, kurių tėvai globojami psichoneurologiniuose pensionatuose, teisės"//STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2009, nr. 5;
-Dainius Pūras, "Developmental disabilities: challenges for research practices and policies in the 21st century'//Developmental medicine and child neurology. ISSN 0012-1622 2009, vol. 51, iss. 6;
-Dainius Pūras (co-author), "Pradinių klasių moksleivių psichikos sveikatos sutrikimų rizikos ir gerovės veiksniai"//Visuomenės sveikata. 2007, nr. 4;
-Dainius Pūras (co-author), Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : nuo 1 dienos iki 18 metų : T. 2: M-Ž. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006;
-Dainius Pūras (co-author), "Lietuva"//Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje. Riga, 2006;
-Dainius Pūras (co-author), "Lithuania"//Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries. Riga, 2006;
-Dainius Pūras (co-author), "Lietuvos paauglių elgesio ir emocinių sunkumų rizikos veiksniai"//III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006;
-Dainius Pūras (co-author), "Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją Lietuvoje"//Sveikatos mokslai. 2006, nr. 6;
-Dainius Pūras (co-author), Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : nuo 1 dienos iki 18 metų : T. 1: A-L. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005;
-Dainius Pūras, "Mental health in Lithuania"//International psychiatry. 2005, iss. 10;
-Dainius Pūras (co-author), "Lietuviškas SDQ - standartizuotas mokyklinio amžiaus vaikų "Galių ir sunkumų klausimynas""//Psichologija. 2004, t. 29;
-Dainius Pūras, "Psychiatry and learning disabilities in post-communist countries - experience from Lithuania"//Learning Disability Psychiatry : Newsletter of the Faculty of the Psychiatry of Learning Disability. 2005, vol. 6, iss. 1;
-Dainius Pūras (co-author),"Lithuania mental health country profile"//International review of psychiatry. 2004, vol. 16, no. 1-2;
-Dainius Pūras (co-author),"Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti"//Psichologija. 2003, t. 28;
-Dainius Pūras,"Changing the system of services for children at risk. The Lithuanian experience"//Advocating for children and families in an emerging democracy: the post soviet experience in Lithuania. Greenwich, 2003;
-Dainius Pūras (co-author),"Vaikų smurtinės traumos: priežastys ir pasekmės"//Pediatrija. 2003, nr. 8;
-Dainius Pūras (co-author),"Psichikos sveikatos centruose vaikams teikiamų paslaugų analizė"//Visuomenės sveikata : mokslo darbai. 2003, nr. 4(23);
-Dainius Pūras (co-author),"Slaugytojo vaidmuo vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (co-author),"Kompleksinė pagalba raidos sutrikimų turintiems vaikams ankstyvosios reabilitacijos tarnybų kūrimosi laikotarpiu"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (co-author),"Autizmo sutrikimą turinčių vaikų slaugos ypatumai"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras, "Vaikų psichikos sveikatos priežiūros plėtra Lietuvoje: pasiekimai ir kliūtys"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras, "Mental health reform in Lithuania: quality vs. quantity"//Mental health reforms. 2002, no. 2;
-Dainius Pūras (co-author),"Socialinių veiksnių ryšys su savižudišku paauglių mergaičių elgesiu"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (co-author),"Vaikų smurtinės traumos"//Neurologijos seminarai. Vilnius: Rotas, 2002, nr. 3(16);
-Dainius Pūras (co-author),"Maitinimas - svarbus santykis tarp kūdikiMental health reform in Eastern Europe //Eurohealth. 2001, vol. 7, no 3.o ir mamos"//Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. 2001, nr. 2(26);
-Dainius Pūras (co-author),"Mental health reform in Eastern Europe"//Eurohealth. 2001, vol. 7, no 3;
-Dainius Pūras (co-author),"Vaikystės autizmo epidemiologija"//Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. 2001, nr. 3 (27);
-Dainius Pūras (co-author),"Montessori metodo taikymas sutrikusios raidos vaikų reabilitacijos procese"//Specialusis ugdymas : mokslo darbai. 2001, nr. 2 (5).
-Dainius Pūras (co-author),"Lietuvos moterų fizinės bei dvasinės sveikatos perspektyvos"//Lietuvos akušerija ir ginekologija : Lietuvos akušerių- ginekologų draugijos ketvirtinis žurnalas akušeriams- ginekologams, neonatologams, akušerėms. 2001, nr. 1;
-Dainius Pūras, "Suicide as a public health problem"//Mental health reforms. 2001, no 3;
-Dainius Pūras (co-author),"Adolescent psychiatry in Lithuania in the turn of centuries"//Acta medica Lituanica. 2001, t. 8, nr. 2;
-Dainius Pūras, "Savižudybė - visuomenės sveikatos problema Lietuvoje"//Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius : Tyto alba, 2001;
-Dainius Pūras (co-author),"Child and adolescent mental health emergency services in Lithuania"//International journal of emergency mental health. 2001, vol.3, no. 2;
-Dainius Pūras (co-author),"Delinkvenčių paauglių mėginimai nusižudyti"//Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija : Leidinio "Gydymo menas" priedas. 2001, t. 3, nr. 2;
-Dainius Pūras (co-author),"Sutrikusios raidos vaikų maitinimo problemos"//Medicina. 2000, t. 36, nr. 1;
-Dainius Pūras (co-author),"Sveikatos priežiūros paslaugos vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais Lietuvoje"//Medicina. 2000, t. 36( 1);
-Dainius Pūras (co-author),"Aspergerio sindromo paplitimas Vilniaus miesto moksleivių tarpe"//Medicina. 2000, t. 36 (1);
-Dainius Pūras (co-author),"Išplėstinės šeimos požiūris į autistą vaiką"//Medicina. 2000, t. 36 (1);
-Dainius Pūras (co-author),"Destigmatizacija psichiatrijoje - kliūtys ir naujos galimybės"//Psichiatrijos aktualijos;
-Dainius Pūras, "Child and adolescent psychiatry in Lithuania"//Child and adolescent Psychiatry in Europe, 1999;
-Dainius Pūras, "Have we got child abuse prevention strategy?"//Child abuse. Vilnius, 1999;
-Dainius Pūras (co-author),"Nauja diagnozė - Aspergerio sindromas"//Medicina. 1998, t. 34;
-Dainius Pūras (co-author),"Vaikų ir paauglių amžiaus depresijų ypatumai"//Afektiniai sutrikimai: (tarptautinis simpoziumas). Vilnius : Dalios dizainas, 1998.

Recenzijos:

-Dainius Pūras (co-author),"Savižalos priežasčių tyrimas reikalauja platesnio požiūrio : atsakymas [mokslinio tyrimo darbo] recenzijos autoriams (L.   Bulotaitei, A. Goštautui, N. Goštautaitei-Midttun, J. Klumbienei, L. Maksvyčiui, V. Šveikauskui, A. Verygai, N. Žemaitienei)"//Psichologija / Vilniaus universitetas. 2009, t. 39. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Reports:

-Dainius Pūras,"Development of comunity psychiatry in Lithuania: the role of contextual factors"//European network for training evaluation and research in mental health : conference monograph, Vilnius, 2007/ editor Mervyn London. Cambridge: Print out, 2008;
-Dainius Pūras (co-author),"Behavioural and emotional problems of school aged children: differences associated to age in Lithuanian sample"//Human diversity: cognitive, affective and behavioural dimensions : VI international Baltic psychology conference, Vilnius, September 16-18, 2004 : proceedings. Vilnius, 2004;
-Dainius Pūras, "Analysis of obstacles for implementation of best practices in child mental health services in Central and Eastern Europe"//16th world congress of the IACAPAP : 22-26 August, Berlin, Germany. Berlin, 2004;
-Dainius Pūras (co-author), "Family factors as risk factors for behavioural and emotional problems in Lithuanian children sample"//Human diversity: cognitive, affective and behavioural dimensions : VI international Baltic psychology conference, Vilnius, September 16-18, 2004 : proceedings. Vilnius, 2004;
-Dainius Pūras (co-author),"Epidemiological study of child mental health in Lithuania: overview of the screening phase"//16th world congress of the IACAPAP : 22-26 August, Berlin, Germany. Berlin, 2004;
-Dainius Pūras, "The impact of transitions on mental health"//Mental health in Europe - new challenges, new opportunities : European conference 9-11 October, 2003, Bilbao, Spain. Helsinki, 2004;
-Dainius Pūras (co-author), "Paauglių požiūris į seksualumą ir seksualinę prievartą"//Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. Vilnius : Presvika, 2004.