Deimantas Jastramskis

Director of the Institute of Journalism

Syllabus:

  • Žiniasklaida ir politika

Additional Information:

Email: deimantas.jastramskis@kf.vu.lt

Publications:

Books:
• Žiniasklaidos ekonomika ir vadyba. Įvadas. Vilnius: VU leidykla, 2013. 104 p.
• Žiniasklaidos ekonomika: naujienų organizacijos, verslas, modeliai ir veiksniai. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje  (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 110-124.

Articles
• Lietuvos žiniasklaidos industrijų gyvavimo ciklo stadijos. Informacijos mokslai, 2014, t. 68, p. 113–126.
• Žiniasklaidos laisvės ribojimo aplinkybės Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2014, t. 67, p. 120–135.
• Žiniasklaidos paramos politika Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2013, t. 63, p. 129–141.
• Incentives of Self-willed Death in Media. ICCMTD 2013: International Conference on Communication, Media, Technology & Design: Conference Proceedings, May 02–04, 2013, Famagusta – North Cyprus, p. 104–107.
• Savavališkos mirties paskatos žurnalistikoje. Žurnalistikos tyrimai, 2012, Nr. 5.
• Politinė sistema ir žiniasklaida: patronų ir klientų sąveika Lietuvoje. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2012, nr. 1, p. 73–83.
• Žiniasklaida. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas, 2012, p. 219-233.
• Žiniasklaidos politikos tyrlaukiai. Žurnalistika 2012 (II): almanachas, 2012, p. 8–10.
• Lietuvos žiniasklaidos sistemos modelio bruožai. Informacijos mokslai, 2011, t. 55, p. 52–70.
• Žiniasklaidos nuosavybės neliečiamybė. Žurnalistika 2010: almanachas, 2010, p. 48–51.
• Parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika. Informacijos mokslai, 2010, t. 54, p. 87–97.
• Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės naujienų šališkumo ryšys. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 124–143.
• Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui. Informacijos mokslai, 2008, t. 46, p. 136–150.
• Reklamos ir naujienų vadyba žiniasklaidos organizacijose: reklamuotojų įtakos naujienų turiniui aspektas. Tiltai, 2008, t. 3 (44), p. 161–173.
• Šališkumo problematika nacionaliniuose dienraščiuose 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu. Žurnalistikos tyrimai, 2008, t. 1, p. 5–24.

Book review
• Cenzūros paieška „Naujojoje cenzūroje“. Žurnalistikos tyrimai, 2012, Nr. 5