Egidijus Barcevičius

BA, Political Science, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University (1999).
MA, International Relations and European Studies, Central European University (Budapest, Hungary) (2000). MSc, European Political Economy of Transition, London School of Economics and Political Science (2001).
PhD, Social Sciences, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University (2007).
Since 2002 teaches at the Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University.
Since 2001 is partner, analyst and programme manager at the Public Policy and Management Institute.

 

Syllabus:

  • Welfare state
  • Public administration
  • Policy analysis
  • E-government and e-democracy

Additional Information:

Email: egidijus [eta] ppmi.lt
Personal profile and publications on Academia.edu and Research Gate.


Publications:
 

Barcevičius, E. “How Successful Are the Highly Qualified Return Migrants in the Lithuanian Labour Market?”, International Migration, 2015 (early view).

Barcevičius, E. „Pensijų sistemos pokyčių idėjos ir sprendimai 2008-2012 metais: nieko nėra pastoviau už reformą?“, in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 142-188. [“Pension System Reform in Lithuania 2008-2012: The Key Ideas and Decisions”; in Can Reforms Turn into Changes? Political Attention, Advocacy Coalitions and Leadership during A. Kubilius Government of 2008-2012 (2015)].

Nakrošis, V., R. Vilpišauskas ir E. Barcevičius, Išvados ir pasiūlymai būsimiesiems tyrimams: kada reformos virsta pokyčiais? in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 390-424. [“Conclusions and Suggestions for Further Research”; in Can Reforms Turn into Changes? Political Attention, Advocacy Coalitions and Leadership during A. Kubilius Government of 2008-2012 (2015)].

Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas, Teorinis analizės pagrindas: kaip analizuoti Lietuvos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą“, in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 18-44. [“Analysing Government Priorities: the Conceptual Framework”; in Can Reforms Turn into Changes? Political Attention, Advocacy Coalitions and Leadership during A. Kubilius Government of 2008-2012 (2015)].

Barcevičius, E., „Pranašai savame krašte: specialusis ‚Politologijos‘ numeris apie grįžtamąją migraciją“, Politologija 2015 (2), pp. 3-13. [“Prophets in the their Own Land: Introduction to the Special Issue about Return Migration”, in Political Science (2015)].

Barcevičius, E., V. Gineikytė, “Aukštos kvalifikacijos migrantų sugrįžimas: ar užsienyje įgytos žinios ir įgūdžiai padeda įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje?“, Politologija, 2015 (2), pp. 14-59. [“Do the Skills and Knowledge Gained Abroad Help the Integration of Highly Qualified Return Migrants into the Lithuanian Labour Market?” in Political Science (2015)].

Nakrošis, V., E. Barcevičius, R. Vilpišauskas, “Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai: kaip analizuoti jų įgyvendinimo procesą ir rezultatus?“, Politologija, 2015 (1), pp. 3-48. [“Performance Priorities of the Lithuanian Government: Implementation Process and Results” in Political Science (2015)].

Barcevičius, E. “Is the OMC Fit for Purpose? Adequacy and Institutional Design, 2006-2010”, in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.) Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 40-88.

Zeitlin, J., E. Barcevičius and T. Weishaupt, “Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination: Advancing a Contradictory Debate”, in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.), Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 1-15.

Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin, “Tracing the Social OMC from its Origins to Europe 2020”, in in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.), Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 16-39.

Barcevičius, E. „Emigracija ir grįžtamoji migracija Vidurio ir Rytų Europoje: sėkmės istorija ar žlugusi svajonė?“, Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (eds.). Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vaga, 2012, pp. 31-74. [”Emigration and Return Migration in Central and Eastern Europe: A Success Story or Failed Dream?“, in Vicious Cycle? Analysing Return and Repeated Migration of Lithuanians (2012)].

Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė. ”Išvados: ar nustos suktis užburtasis migracijos ratas?“, Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (eds.). Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vaga, 2012, pp. 271-288. [”Conclusions: From Vicious to Virtous Cycle?“, in Vicious Cycle? Analysing Return and Repeated Migration of Lithuanians (2012)].

Barcevičius, E. „Information Society Development Committee”, in Nakrošis V. and Ž. MartinaitisLithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance. Vilnius University Press, 2011, pp. 191-217.

Barcevičius, E. “Viešasis valdymas ir informacinės technologijos. Naujo institucinio modelio link?” Politologija, 2008, pp. 85-120. [“Public Management and Information Technology: Towards a New Institutional Model” in Political Science (2008)].

Barcevičius, E. „Atvirojo koordinavimo metodas ir elektroninė valdžia: laimingas sutapimas?“, in Nakrošis V. (red.) Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilniaus universiteto leidykla, 2008, pp. 207-239. [”Open Method of Co-ordination and Electronic Government: a Case of a Happy Coincidence?“ in Implementation of EU Lisbon Strategy in Lithuania: An Analysis of the OMC Process (2008)].

Nakrošis, V. and E. Barcevičius. ”Strateginis planavimas tarp Lietuvos ir „Briuselio“: ką keičia nacionalinis Lisabonos procesas?” Politologija, 2007, pp. 71-111. [“Strategic Management between Lithuania and ‘Brussels': Does the National Lisbon Process Make any Difference”, in Political Science (2007)].

Barcevičius, E., N. Mžavanadzė and D. Čiupailaitė. Įmonių socialinės atsakomybės Lietuvoje bazinis tyrimas, Jungtinių tautų vystymo programa, 2007. [Baseline Assessment of Corporate Social Responsibility in Lithuania (2007)].

Barcevičius, E. „Plus ca change: Ar e-valdžia pagerins viešąjį valdymą Lietuvoje?“, Politologija, 2006, pp. 54-90. [”Plus ca Change: Will E-government Lead to a Better Public Management?“ in Political Science (2006)].

Barcevičius, E. „Kas paskatintų sugrįžti naujuosius ekonominius migrantus iš Lietuvos?”, Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai. Konferencijos medžiaga. Lietuvos Respublikos Seimas, 2006, pp. 28-30. [“How to Encourage Return Migration to Lithuania”, in Emigration from Lithuania: Situation, Problems and Possible Solutions. Conference Material (2006)].

Kalonaitis R., G. Bacevičiūtė, E. Barcevičius, J. Pranevičius. Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungos institucijose poreikio ir galimybių analizė, Europos integracijos studijų centras, Eugrimas, 2002, 250 p. [Representing Lithuania in the EU Institutions after the Accession: Needs Assessment (2002)].