Erika Leonaitė

Research Areas:

Syllabus:

  • Human rights
  • International public law
  • International Law: Theory and Practice
  • Tarptautinė viešoji teisė (2010)
  • International Public Law

Additional Information:

Email: erileonaite [eta] yahoo.com 

Publications:

- Leonaitė E. Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje: bendrieji sampratos ir taikymo bruožai. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius, 2014, p. 127-157.

- Leonaitė E. Procesiniai saugikliai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį. Mokslo darbai. Teisė, t. 81, 2011, p. 129-143.
- Leonaitė E., Proporcingumo principas ir jo taikymas EŽTT bylose prieš Lietuvą pagal EŽTK 8 straipsnį, Teisė, Vilniaus universitetas, 2011, t. 77, p. 281-283.
- Politikos mokslų terminų žodynas, Vilnius, Eugrimas, 2008 (co-author).
- Leonaitė E. (together with Aleksiejūnas N., Vilčinskas J. and others), Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: teksto ir matematinio supratimo testai, Vilnius: Eugrimas, 2006, - 155.
- Leonaitė E., Pastabos dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektų, Naujasis Židinys-Aidai, 2004. Nr. 5, p. 281-283.
- Leonaitė E., "Gera mirtis" dviejų moralės filosofijų kontekste, Naujasis Židinys-Aidai, 2003. Nr. 9.