Ieva Petronytė

Holds BA degree in political sciences and MA degree in Comparative Politics from Institute of International Relations and Political Science (IIRPS), Vilnius university. Since 2007 works at and since 2012 is the director of the Civil Society Institute. In 2014 defended the doctoral dissertation “Formation of the Attitudes Towards Political Issues in Postcommunist Country: Case Study of Lithuania” at Vilnius University. As a lecturer works at the IIRPS since 2009.

Syllabus:

  • Fundamentals of political science
  • Political Sociology
  • Methodical Seminar 2011
  • Master Seminar I/II
  • Political Psychology

Additional Information:

Email: ieva_petronyte [eta] yahoo.com

Articles:

- Ieva Petronytė, „Ideologinės visuomenės politinių nuostatų mozaikos Lietuvoje“. Politologija, 4 (72), 2013, 156-196;
 - Ieva Petronytė, “Lietuvos nacionalinė atsparumo korupcijai sistema: Politinės partijos”. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas. Vilnius: “Transparency International” Lietuvos skyrius, 2012, 197-218;
 - Ieva Petronytė, “Kognityviomis schemomis apibrėžiant pozicijas mokesčių politikos ir abortų uždraudimo klausimais Lietuvoje: teisingumo sampratos ir efektyvumo matai”. Politologija, 2011, 4 (64), 110-145;
-Ieva Petronytė, "Kodėl lietuviai vis dar balsuoja?"//Lietuva po Seimo rinkimų 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.