Jogilė Stašienė

Syllabus:

  • Political Sociology
  • Piliečių balsas: demokratija, subpolitika ir naujosios viešosios erdvės
  • Europos integracijos teorijos ir jų tyrimo metodai
  • Tarptautinių santykių teorijos ir tyrimo metodai
  • Regional Research Study Methods
  • Politikos mokslų tyrimų įvadas