Justinas Dementavičius

BA and MA degrees in Vilnius University Institute of International Relations and Political Science,
PhD in Institute of International Relations and Political Science.
From 2009 works as an academic assistant at IIRPS.

Syllabus:

  • Bachelor thesis seminar
  • Nationalism and regionalism in Europe
  • Mokslinio darbo projektas
  • Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje
  • Lietuvos politinės minties istorija
  • Master Seminar II/II

Additional Information:

Email: Justinas.Dementavicius [eta] gmail.com

Publications:

 - Dementavičius J., "Sąjūdžio tapatybės beieškant: sovietinės reflektyviosios modernybės bruožai Lietuvoje". Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011/2 (29)
 - Dementavičius J., "Lituania Restituta: paminklo supolitinimo ir nupolitinimo aspektai posovietinėje Lietuvoje", iš Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, Vilnius: VU leidykla, 2012 350-380
- Dementavičius J., "Atsiminti negalima užmiršti: paminklų politiškumo klausimu", Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. 
- Dementavičius J., Lithuanian Political Thought in the Twentieth Century and its Reflections in Sąjūdis: What Kind of State Have Lithuanians Been Fighting For? Contributions to the History of Concepts, 2011/6(1), Berghahn Journals, Van Leer Jerusalem Institute.
- Dementavičius J., Trys politiškumo istorijos programos: ne galios požiūris į politikos ir istorijos santykį, Politologija, 2010/1 (57), Vilniaus universiteto leidykla.
- Dementavičius J., Liaudies nublokšti: Lietuvos partijų vertybiniai tapatumai ir jų raida, Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2008, 35-78.
- Dementavičius J., Geokultūra ir geopolitinio tapatumo konstravimas, Geopolitikos akiračiai. Vilnius, Eugrimas, 2004, 37-64.