Konstantinas Andrijauskas

Konstantinas Andrijauskas – has a doctoral degree in Political Science at the IIRPS. He has been teaching courses on the Asia-Pacific and post-Soviet politics at Vilnius University since 2010. In 2014 he defended his doctoral dissertaion defended “The clash between China's and Russia's interests of regional hegemony in the 21st century” He was a senior visiting scholar at the Fudan University (Shanghai, China) and Zhejiang University (Hangzhou, China). He prepared numerous academic publications dealing with historical and contemporary politics and international relations in the Eurasian landmass, and participated in international academic conferences in China, Japan, Russia and other countries.

Syllabus:

  • Far East security studies
  • Asia-Pacific Studies
  • China's Domestic and Foreign Policy

Additional Information:

Email: konstantinas.andrijauskas[eta]tspmi.vu.lt

Other Syllabus:

„Security Perceptions in the Region. course taught in Winter School “ Post Crimea Security Environment and Small States January 24-30, 2016.   Students interested in small state EU policy, are encouraged to check out this online forum from the Erasmus+ funded strategic partnership Small States in Europe: Challenges and Opportunities.

Publications:

 Andrijauskas, K., Introduction to Central Asian Politics: Educational and Methodical Means. E-publication, 2016. 

Andrijauskas, K., „Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos.“ Logos, 86, 2016, 153-160.

Andrijauskas, K., „Kinija kaip globali (infra)struktūrinė galia: Vidurio karalystės atgimimas XXI amžiuje.“ Logos, 85, 2015, 156-167.

Andrijauskas, K. “The Concept of Power in International Relations: Lessons from the Ukrainian Crisis.” Official Proceedings of the Asian Conference on the Social Sciences 2015, Kobe, Japan. Nagoya: The International Academic Forum, 2015, 497-508. 

Andrijauskas, K., „Santykiai tarp valdžios ir krikščioniškų naųjųjų religinių judėjimų šiandieninėje Kinijoje.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius: LKTI, 2014, 192-212.

Andrijauskas, K., “An Emergent Cycle of Violence: Han-Uyghur Tensions in Today’s Xinjiang.” Sovijus: Interdisciplinary Studies of Culture, 2 (1), Vilnius:  Lithuanian Culture Research Institute, 2014, pp. 166-179.

Andrijauskas, K., “Chinaʼs Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern Europe.” Lithuanian Foreign Policy Review, 30, 2013, 113-131.

Andrijauskas, K., „Tarptautinių santykių analizės virsmai regionų iškilimo epochoje: regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis.“ Logos, 76, 2013, 206-216.

Andrijauskas, K., „Karalystė pasaulio centre: tradicinė kinų tarptautinių santykių teorija ir užsienio politikos praktika.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Vilnius: LKTI, 2012, 312-331.

Andrijauskas, K., „Konfucianizmas kaip politikos formavimo įrankis šiandieninėje Kinijoje.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Vilnius: LKTI, 2011, 192-212.

Andrijauskas, K., „Nauji vėjai kapitalizmo atsiradimo teorijose: viduramžių miestai valstybės kaip Vakarų Europos iškilimo priežastis.“ Politologija, 2010/4, 190-197.

Andrijauskas, K., „Dabartinio Irano geopolitinis kodas: santykių su globaliais ir regioniniais galios centrais lyginamoji analizė.“ Logos, 59, 2009, 186-198.

Andrijauskas, K., „Dabartinio Irano vieta globalioje geopolitinių galių sistemoje: komparatyvistinė analizė.“ Logos, 58, 2009, 210-218.

Andrijauskas, K., „Kinijos modernizacijos keliai ir klystkeliai: integrali plėtra.“ Kultūrologija XVI. Vilnius: KFMI, 2008, 139-167.