Laurynas Kasčiūnas

PhD graduate at the Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University. Currently, he is the head of the Eastern Europe studies (EESC) centre based in Vilnius, Lithuania. 

Fields of Research:

Syllabus:

  • Foreign policy and diplomacy of Lithuania
  • Western Europe studies
  • EU external relations
  • Lietuvos užsienio politika ir diplomatija (2012)

Additional Information:

Email: laurynas82 [eta] yahoo.com

Publications:
Articles:

- Kasčiūnas L. (together with Grajauskas R.), Modern versus postmodern actor of international relations: explaining EU-Russia negotiationson on the new partnership agrement, Lithuanian foreign policy review. 2009, nr. 22, p. 80-98.
- Kasčiūnas L. (together with Grajauskas R.), Europos Sąjungos energetikos politika: genezė, raida ir Lietuvos vaidmuo, Lietuva Europos Sąjungoje: metraštis 2004/08, Vilnius, 2009, p. 179-198.
- Kasčiūnas L., Why doesn’t the mutual EU–Russia interdependence lead to relations of legal reciprocity?,  Lithuanian political science yearbook 2008 / Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University, Lithuanian Political Science Association, Vilnius, p. 156-182. 
- Kasčiūnas L., Disertacija apie bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijus, Politologija. 2008, nr. 2, p. 119-122.
- Kasčiūnas L., Europos Sąjungos plėtros politikos kaita: trečiojo kelio paieškos, Politologija. 2008, nr. 4, p. 3-32. 
- Kasčiūnas L. (together with Vaičiūnas Ž.), Russia’s policy towards the EU: the search for the best model, Lithuanian foreign policy review, 2007, nr. 1, p. 39-68.
- Kasčiūnas L. (together with Janeliūnas T.), Prognozavimo metodų taikymas politikos moksluose, Politologija. 2007, nr. 3, p. 3-43.
- Kasčiūnas L. (together with Motieka E.), Lietuvos ir Vokietijos santykiai XXI a. pradžios globalių geopolitinių iššūkių kontekste, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2005. 2006, p. 87-112.
- Kasčiūnas L., Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje, Geopolitikos akiračiai, Vilnius, 2004, p. 98-128.
Monographs:
- Kasčiūnas L. (together with Motieka E., Dambrauskaitė Ž., Gaidytė T. ir kt.), Nepriklausomų valstybių sandraugos raidos tendencijos: integraciją skatinantys ir ribojantys veiksniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, - 82.
- Kasčiūnas L. (together with Daniliauskas J., Janeliūnas T., Kasčiūnas L., Motieka E.), Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai, Vilnius: Eugrimas, 2005, - 115.
- Kasčiūnas L. (together with Dambrauskaitė Ž. and others), Naujasis ES ir Rusijos strateginis susitarimas: žvilgsnis iš Lietuvos: analitinė studija, Vilnius, - 35 p.