Mažvydas Jastramskis

BA and MA (Comparative Politics) in Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science (IIRPS). 

In 2013 defended his doctoral dissertation“Electoral volatility in Lithuanian municipal council elections, 1995–2011”

Syllabus:

  • Fundamentals of political science
  • Quantitative methods
  • Modern Party Systems
  • Europos partinės sistemos
  • Socialinių mokslų tyrimų metodai
  • Kiekybiniai metodai (2011)
  • Visegrad Group Studies (2011)
  • Kiekybiniai metodai (2012)

Additional Information:

Emai: mazvydas.jastramskis [eta] gmail.com

Publications:
Articles:
- Jastramskis M., Alterations of Voting in Lithuania’s Municipal Council Elections: Macrolevel Analysis, (2011). World Political Science Review, 2011, Vol. 7: Iss. 1, Article 9.
- Jastramskis M., Balsavimo pokyčiai Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose: makrolygmens analizė.  Politologija, Vilniaus universitetas, 2011, nr. 1, p. 29-63.
- Jastramskis M., Partinių sistemų stabilumo samprata ir matavimas: Lietuvos situacija 1990-2010 metais. Parlamento studijos, 2010, nr. 9, p. 144-169.
- Jastramskis M., Politinės institucinės sąlygos ir kolektyvinis smurtas,  Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 4, p. 85-111.
Reviews:
- Jastramskis M., Aiškinant radikalios dešinės sėkmę: konsensuso paieškos (book reviewed Pippa Norris, Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market), Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 3, p. 160-171.

Conference papers:
- “Election Forecasting in Lithuania: Case of Municipal Elections”.  6th ECPR General Conference, Panel # 182, “Election forecasts: neglected democracies”. Reykjavik, Iceland, August 25-27, 2011.