Petras Ragauskas

Dr. Petras Ragauskas. Associate Professor at IIRPS (from 2006). Principal Research Fellow at Law Institute of Lithuania (from 2013). Senior Research Fellow at Law Institute of Lithuania (from 2010 to 2013). Director at Law Institute of Lithuania (from 2009 to 2010). Deputy Director at Law Institute of Lithuania (from 2002 to 2008). Head of Legal System Research Department at Law Institute of Lithuania (2001). Assistant Professor at the Department of Legal Philosophy at Mykolas Romeris University (from 1999 to 2003). Senior Expert at the Criminological Research Department at Law Institute of Lithuania (from 1998 to 2000).

Research Areas:

Syllabus:

  • Constitutional Law of the Republic of Lithuania
  • Administrative law
  • Viešosios teisės politika

Additional Information:

Email: petras.ragauskas [eta] gmail.com;

Publications

-Ragauskas P. Konstitucinis kompetencijos pasidalijimas tarp Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. 2012, Lietuvos notarų rūmai. P. 115-122. ISBN 978-609-404-133-4,
-Ragauskas P. A. Vaišvilos siūlomos teisinio personalizmo teorijos ir metodo klausimu: kritinė studija // Teisės problemos. 2011 (Nr. 74). P. 98-126. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Apie prielaidas neveikti lobistinės veiklos teisiniam reglamentavimui Lietuvoje // Teisės problemos. 2011 (Nr. 73). P. 77-100. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Amicus curiae institutas užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje: (dis)kvalifikuojantys požymiai ir gretimi institutai // Teisės problemos. 2011 (Nr. 72). P. 5-38. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Europos Sąjungos teisėkūra ir kitos teisės aktų leidybos procedūros // Teisės problemos. 2010 (Nr. 69). P. 8-89. ISSN 1392-1592 ,
-Ragauskas P.et al. Lietuvos valdžia: atvirumo link? Vilnius, 2009. Versus Aureus, 224 p. ISBN 978-9955-34-228-1 // Valdžios prieinamumas Lietuvoje. P. 52-88,
-Mačiulytė J., Ragauskas P. Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link? 2007, Vilnius, Versus Aureus, 112 p. ISBN 978-9955-34-023-2,
-Ragauskas P. Įstatymų leidyba Lietuvoje: samprata ir institucinis modelis. Vilnius, 2005, Petro ofsetas. 232 p. ISBN 9955-668-28-8,
-Ragauskas P. Įstatymo samprata // Jurisprudencija. 2005 (Nr. 67). P. 159-170. ISSN 1392-6195,
-Ragauskas P. Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus // Žmogaus teisės Lietuvoje. 2005, Vilnius, Naujos sistemos. P. 14-32. ISBN 9955-9821-2-8,
-Ragauskas P. Piliečių dalyvavimas įstatymų leidyboje // Politologija. 2005 (Nr. 37). P. 55-81. ISSN 1392-1681,
-Ragauskas P. Įstatymų leidėjų kompetencija ir diskrecija // Teisė. 2005 (Nr. 55). P. 134-147. ISSN 1392-1274,
-Ragauskas P. Galimos korupcijos vietos savivaldoje vertinimo ir prevencijos metodika // Skaidrios savivaldos link. Vilnius, 2005. P. 25-45,
-Ragauskas P. Galimos korupcijos vietos savivaldoje vertinimo ir prevencijos metodika // Skaidrios savivaldos link. Vilnius, 2005. P. 25-45,
-Ragauskas P. Konstitucinio Teismo vaidmuo įstatymų leidyboje // Teisės problemos. 2004 (Nr. 43). P. 8-54. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Seimo veikla teisėkūros procese // Teisės problemos. 2003 (Nr. 38). P. 20-46. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Lietuvos Respublikos Prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje // Politologija. 2002 (Nr. 28). P. 36-75. ISSN 1392-1681,
-Ragauskas P. (kartu su A. Dapšiu). Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos // Teisės problemos. 2000 (Nr. 28). P. 31-54. ISSN 1392-1592,
-Ragauskas P. Nusikalstamumas (Teritoriniai nusikalstamumo skirtumai) // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius, 2000. P. 87-92. ISBN 9986-639-17-4,
-Ragauskas P. Nusikalstamumo prevencijos pagrindai // Judėjimo “Stabdyk nusikalstamumą” metodinis leidinys „Problemos, aktualijos, pratimai, informacija“. Vilnius, 1999. P. 8-28. ISBN 9986-871-05-0,
-Ragauskas P. (kartu su A. Čepu ir G. Sakalausku). Visuomenės ir valstybės bendradarbiavimas stabdant nusikalstamumą: užsienio valstybių praktikos apžvalga. Vilnius, 1998. 62 p. ISBN 9986-871-04-2.