Raimondas Kuodis

Dr. Raimondas Kuodis lectures at IIRPS VU since 1998.

Research Areas:

Syllabus:

  • Public Economy

Additional Information:

E-mail: rkuodis [eta] lb.lt

Personal web-page: www.ekonomika.org

Publications:

Articles:

 - Kuodis, R. “Lithuania’s Monetary and Exchange Rate Policy on the Way to the Eurozone”. Proceedings of the EURO Working Group on Financial Modelling, 28th Workshop, Vilnius, 3–5 May 2001.
 - Kuodis, R. and Garbaravičius, T. “Lithuania's Financial Sector: an Overview”, “Financial Sectors in EU Accession Countries”, European Central Bank, 2002.
 - Kuodis, R. and Garbaravičius, T. “Lietuvos finansų sektoriaus struktūra ir funkcionavimas”, “Pinigų studijos”, 2002, Nr.1.
 - Kuodis, R. and Vetlov, I. “Pinigų politikos poveikio mechanizmas Lietuvoje”, “Pinigų studijos”, 2002, Nr.3.
 - Kuodis, R. “Dėl narystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje siekiančių šalių valiutos kurso pasirinkimo strategijų”, “Pinigų studijos”, 2003, Nr.1.
 - Kuodis, R., (2004) “Dėl mokesčių naštos Lietuvoje”, Socialinės politikos grupė.
 - Kuodis, R. “Viešųjų projektų kaštų ir naudos analizė – pagrindinė priemonė kovoti su korupcija ir valdininkų nemokšiškumu” // Skaidrumas ir korupcija Lietuvoje, sudarytojas R. Juozapavičius, “Pasviręs pasaulis”, Vilnius, 2005. 
 - Kuodis, R. and Mačiulis, N. „Valiutų krizių prognozavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai“, „Pinigų studijos”, 2005, No. 1.
 - Kuodis R., (2006) straipsnis “Viešųjų finansų krizė Lietuvoje ir jos padariniai” studijai “Lietuvos tauta: būklės and raidos perspektyvų analizė”.
 - Kuodis, R., “Lietuvos ekonomikos transformacija 1990-2008 metais: etapai ir pagrindinės ekonominės politikos klaidos”, „Pinigų studijos“ , 2008, No. 2.
 - Kuodis R. and Ramanauskas T. (2009) “From Boom to Bust: Lessons from Lithuania” Austrijos centrinio banko leidinys “Recent Developments in the Baltic Countries – What Are the Lessons for Southeastern Europe?”, psl. 102-115.
- Kuodis R., Lietuvai siūlytinas kaštų ir naudos analizės modelis, Lietuvos valdžia: atvirumo link?, Vilnius: Versus aureus, p. 159-176.  
   
Reports:
- Kuodis R., Consequences of the suboptimal level of public revenues in Lithuania, Catalysts and impediments of economic development in Central and Eastern Europe: international conference in celebration of the 425th anniversary of Vilnius University, October 14-15, 2004, Vilnius, p. 61-63.