Raimundas Lopata

Employed at the Institute since 1994. Former director of the IIRPS. Professor at the department of International Relations. Author of many academic publications on the problematic of Kaliningrad. Specialises in the history of politics and international relations. 

Additional Information:

Email: raimundas [eta] tspmi.vu.lt

Publications:
Articles:

- Lopata R., In commemoration of the 100th anniversary of Ronald Reagan’s birth, Lithuanian foreign policy review, vilnius, 2011, nr. 25, p. 130-133.     
- Lopata R. (together with Jokubaitis A.), Геополитическая трансформация Калининградской области, Балтийский регион, 2010, т. 2, № 4, p. 28-43.     
- Lopata R., Lithuanian–American Association: Why do We Need the U.S.?, Lithuanian foreign policy review, 2010, nr. 23, p. 111-112.     
- Lopata R., Europos Sąjunga ir Rusija: ką reiškia „ir“?, Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 3, p. 129-149.
- Lopata R., Debatai dėl Lietuvos užsienio politikos, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 1, p. 125-136.   
- Lopata R., NATO vaidmuo Lietuvos vidaus politikoje, Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos, (compilers: Jakniūnaitė D., Paulauskas K.), Vilnius, 2010, p. 124-141.     
- Lopata R. (together with Jokubaitis A.), Valstybininkas: pretenzija į sąvokos analizę, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 4, p. 57-80.
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Kritinis požiūris į Lietuvos užsienio politiką: kas pasikeitė nuo Augustino Voldemaro laikų?, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 2, p. 91-122.
- Lopata R., Recent debate on Lithuania’s foreign policy, Lithuanian foreign policy review, 2009, nr. 22, p. 160-171.
- Lopata R. (together with Statkus N.), Imperijos, pasaulio tvarka ir mažosios valstybės, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2005, 2006, p. 27-84.    
- Lopata R., Democratic Processes in the Eastern Neighbourhood: What Role of Russia?, Lithuanian foreign policy review, 2006, nr. 1, p. 153-155.    
- Lopata R., Geopolitical hostage: the case of Kaliningrad Oblast’ in the Russian Federation, Contemporary change in Kaliningrad: a window to Europe?, Baltic and East European studies, vol. 6, Huddinge, 2006, p. 35-54.     
- Lopata R. (together with Statkus N.), Empires, the world order and small states, Lithuanian foreign policy review, 2005, nr. 1-2(15-16), p. 17-52.    
- Lopata R., Kaliningrad anniversary: the first steps of Georgy Boos, Lithuanian foreign policy review. 2005, nr. 1-2(15-16), p. 127-152.    
- Lopata R., Kaliningrad otage géopolitique de la Russie, Le courrier des pays de l’Est, 2005, no. 1048, p. 30-39.     
- Lopata R. (together with Sirutavičius V.), Ukraina prieš oranžinę revoliuciją ir po jos: demokratizacijos ir euroatlantinės integracijos perspektyvos, Politologija, 2005, nr. 4(40), p. 3-35.     
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č.), Himnas galios pusiausvyrai, Politologija, 2004, nr. 2(34), p. 103-116.
- Lopata R. (together with Matonis A.), Several causes of the presidential crisis in Lithuania, Lithuanian political science yearbook 2003, p. 11-23.    
- Lopata R., Geopolitinis įkaitas: Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities atvejis, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2003, p. 177-192.     
- Lopata R., Geopolitical hostage: the case of Kaliningrad Oblast of the Russian, Lithuanian annual strategic review 2003, p. 203-220.     
- Lopata R. (together with Daniliauskas J., Sirutavičius V. ir kt.), The European Union and Ukraine: Lithuania's viewpoint, Lithuanian political science yearbook 2002, p. 203-246.     
- Lopata R., Authoritarianism in Belarus: eventual threats to Lithuania’s security, Lithuanian annual strategic review 2002, p. 215-229.     
- Lopata R., Транзит российских граждан из Калининградской области и в Калининградскую область через територию Литвы, Калининград в Европе: исследование подгатовлено по заказу Совета Европы, 2003, p. 115-127.    
- Lopata R., Euroregions: making the idea work, The Kaliningrad challenge: options and recommendations, 2003, p. 247-256.     
- Lopata R., Autoritarizmas Baltarusijoje: galimos grėsmės Lietuvos saugumui, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002, 2003, p. 201-213.     
- Lopata R., The transit of russian citizens to and from Kaliningrad Oblost through Lithuania’s territory, Kaliningrad in Europe: a study commissioned by the Council of Europe, p. 103-114.    
- Lopata R., Authoritarianism in Belarus: eventual threats to Lithuania's security, Lithuanian political science yearbook 2002, 2003, p. 185-202.     
- Lopata R., "Globali sumaištis" ir Lietuvos užsienio politika, Politikos metmenys II: Demokratinės politikos instituto 2003 m. kovo 27 d. konferencijos "Lietuva referendumo išvakarėse" pranešimai, Vilnius, 2003, p. 28-32.    
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania, Lithuanian political science yearbook 2001, 2002, p. 131-158.     
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Rusijos Federacijos karinis tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją, Politologija. 2002, nr. 4(28), p. 3-35.     
- Lopata R., Review of the recent publications on Kaliningrad, Lithuanian foreign policy review, 2002, nr. 2(10), p. 81-88.     
- Lopata R., Proč se vynoruji kaliningradske otazky?, Mezinarodni politika, 2002, ročnik XXVI, no. 3, p. 10-11.     
- Lopata R., Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai ir informacinis karas, Informacinio karo koncepcija: JAV ir Rusijos požiūriai, Vilnius, 2002, p. 7-8.    
- Lopata R., Lithuania and the promotion of regional security, The great debate, Vilnius, 2002, p. 55-66.     
- Lopata R., Naujausios kaliningradistikos apžvalga, Politologija. 2002, nr. 1 (25), p. 96-104.     
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č.), Germany and Lithuania, 1917-1939, Lithuanian foreign policy review, 2001, nr. 2 (8), p. 65-73.
- Lopata R., NATO nekariniai aspektai, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva, Vilnius, 2001, p. 86-103.     
- Lopata R., Atlantizmo koncepcija: kontroversijos ir dinamika, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva, Vilnius, 2001, p. 7-16.    
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č.), Karinė reforma Rusijoje: politinės trajektorijos, Politologija. 2001, nr. 3 (23), p. 3-20.    
- Lopata R., W kręgu projektow odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1915-1916), Lituano-Slavica Posnaniensia: studia historica, 2001, vol. VIII, p. 155-171.    
- Lopata R., Die Entstehung des autoritaren Regimes in Litauen 1926. Voraussetzungen, Legitimierung, Konzeption, Autoritare Regime in Ostmittel- und Sudosteuropa 1919-1944, Paderborn, 2001, p. 95-141.
- Lopata R., Die heutige Bedeutung Konigsbergs, Annaberger Annalen: Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen 2001, nr. 9, p. 183-189.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Russia’s military reform: political trajectories, Baltic defence review, 2001, vol. 6, p. 99-110.    
- Lopata R., Vis dar užmirštas užkampis?, Skaitiniai apie nacionalinį ir tarptautinį saugumą. D. 2, Vilnius, 2001, p. 48-51.    
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č.), Russia’s military reform: political trajectories, Lithuanian political science yearbook 2000, p. 197-210.    
- Lopata R. (together with Kūris E.), Political science in Lithuania: a new academic discipline and field of research, Lithuanian political science yearbook 1999, 2000, p. 7-16.    
- Lopata R., Apie laisvą valstybę ir visuomenės laisvę, Kultūros barai, 2000, nr. 3, p. 7-8.     
- Lopata R. (together with Sirutavičius V.), Lithuania and Kaliningrad Oblast: A clearer frame for cooperation, Lithuanian political science yearbook 1999, p. 266-276.     
- Lopata R. (together with Sirutavičius V.), Lithuanian and the Kaliningrad Oblast: A clearer frame for cooperation, Lithuanian foreign policy review, 1999, nr. 3, p. 51-66.            
Monographs:

- Lopata R., Politikai ir istorija: Algirdo Brazausko ir Vytauto Landsbergio istorijos sampratos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 143 p.
- Lopata R. (together with Janeliūnas T.), Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir Europos politika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 281 p.
- Lopata R., Kaliningrado y las relaciones UE-Rusia: obstáculo u oportunidad?, Barselona, 2008, 29 p.
- Lopata R. (together with Gražulis A., Petronė E.), Ukraina po oranžinės revoliucijos: vidaus ir užsienio politikos tendencijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 176 p.     
- Lopata R. (together with Jankauskas A., Jokubaitis A. ir kt.), Politikos mokslų enciklopedinis žodynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 196 p.     
- Lopata R., Anatomie der Geisel: das Jubiläum von Kaliningrad, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 155 p.     
- Lopata R. (together with Bielinis L., Sirutavičius V.), Lietuvos užsienio politikos Rytų kryptis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 155 p.
- Lopata R. (together with Jonavičius L., Sirutavičius V. ir kt.), Assessment of the long-term development programme and strategy (2007-2016) of Kaliningrad region of the Russian Federation, Vilnius, 2007. 183 p. - Lopata R., Anatomy of a Hostage: Kaliningrad anniversary case, Tartu: Baltic Defence College, 2006, 255p. - Lopata R., Анатомия заложника, Досье калининградского юбилея, Санкт-Петербург, 2006, 140 p.     
- Lopata R. (together with Gromadzki G., Raik K.), Friends or family?, Espoo: UPI, 2005, 55 p.
- Lopata R., Lopatologija: apie politinį popsą, Vilnius: Eugrimas, 2005, 227 p.
- Lopata R. (together with Matonis A.), Prezidento suktukas, Vilnius: Versus Aureus, 2004, 368 p.
- Lopata R. (together with Daniliauskas J., Sirutavičius V. ir kt.), Europos Sąjunga ir Ukraina: Lietuvos požiūris, Vilnius: Eugrimas, 2003, 123 p.     
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania, Vilnius: Eugrimas, 2002, 79 p.
- Lopata R. (together with Laurinavičius Č., Nekrašas E., Vilpišauskas R., Radžvilas V. ir kt.), Lithuania’s security and foreign policy strategy, Washington, 2002, 99 p.
- Lopata R., Tarptautinių santykių istorija, Vilnius: Arlila, 2001, 194 p.    
- NATO vakar, šiandien, rytoj, Kolektyvinė monografija, (compilers: Lopata R., Vitkus G.), Vilnius: Eugrimas, 1999, 254 p.           
Reviews:

- Lopata R., Rekonstrukcija, (book reviewed Snyder T., Tautų rekonstrukcija), Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 1, p. 137-146.
- Lopata R., Apie M. Saakašvilio ir R. Glucksmanno laisvę, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 149-154.
- Lopata R., Kodėl Ukraina ne Rusija, (book reviewed Serhy Jekelčyk, Ukraina. Modernios nacijos gimimas), Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 87-92.
- Lopata R., Kaip derėtų elgtis su Rusija?, (book reviewed Edward L., Naujas Šaltasis karas), Politologija. 2008, nr. 1, p. 146-149.    
- Lopata R., Apie savąją istoriją, (book reviewed Laurinavičius Č., Sirutavičius V., Sąjūdis: nuo persitvarkymo iki kovo 11), Politologija, 2008, nr. 3, p. 129-133.
- Lopata R., Istorijos politika ir politikos istorizavimas, (book reviewed Eidintas A., Istorija kaip politika), Politologija, 2008, nr. 4, p. 87-103.
- Lopata R., Apie diplomatinę aporiją, (book reviewed VItkus G., Diplomatinė aporija), Politologija, 2007, nr. 2, p. 134-144.     
- Lopata R., Potsdamo šleifas - "Kaliningrado galvosūkio" raktas?, (book reviewed Landsbergis V., Karaliaučius ir Lietuva, Politologija, 2003, nr. 4(32), p. 117-124.
- Lopata R., Ar sunku būti Lietuvos Prezidentu?, (book reviewed Brazauskas A., Penkeri Prezidento metai), Politologija, 2000, nr. 3, p. 140-145.   
Reports:

- Lopata R., Lietuvos kaip regioninės valstybės perspektyva, XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys, Čikaga, 2003, gegužės 21-25, p. 235.  
- Lopata R., Lietuvos, kaip regioninės valstybės, perspektyva, Lietuva euroatlantinėje bendrijoje: 2002 m. kovo 1 d. mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, p. 15-18.    
- Lopata R., Smegenų centrai (think-tanks) ir jų vaidmuo Lietuvos saugumo studijose, Nacionalinio saugumo studijų perspektyvos Lietuvoje: 2001 m. gruodžio 19 d. konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, p. 24-28.
- Lopata R., Regional and sub-regional co-operation: civil society and democratic institutions, Conference on the Northern dimension and Kaliningrad: European and regional integration: 17-18 May 2000, Eigtveds Pakhus, Copenhagen, p. 71-72.    
Overviews:

- Lopata R., Nauji TSPMI parengti leksikografiniai leidiniai, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 93-95.    
Collections of articles:

- Lopata R. (together with Jokubaitis A., Vinogradnaitė I.), Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir riboS, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 109 p.
- Lietuvos diplomatija XX amžiuje: Lietuvos diplomatinės tarnybos 80-mečiui ir Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo 100-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės konferencijos pranešimai, (compilers: Lopata R., Laurinavičius Č., Žalys V.), Vilnius, 1999, 293 p.