Tomas Janeliūnas

Tomas Janeliūnas is a professor at the Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University; 

PhD at Vilnius University completed in 2006;
Master degree in European Studies from Vilnius University in 2001; Bachelor degree in Political Science in 1999. 

Lecturing subjects for Master's Programme in International Relations at the Institute of International Relations and Political Science (Vilnius University): Peace and Conflict Studies, Strategic Studies, National Security Policy of Lithuania, Cold War Studies. 

Editor in Chief the academic journal "Politologija" and editor of Lithuanian Foreign Policy Review (http://www.lfpr.lt).
Tomas Janeliūnas also works for "IQ - The Economist" and IQ.lt, , where he is the politics editor.

Syllabus:

  • Post WWII International politics history
  • Lithuania's national security and foreign policy
  • Magistrinis kolokviumas, TSD IV/IV d.
  • Strategic studies
  • Magistrinis kolokviumas, TSD III/IV d.
  • Privalomoji praktika
  • Europos istorija
  • CEE: The History of the 20th Century
  • Magistrinis koliokviumas
  • Didžiųjų valstybių užsienio politika XX-XXI a.

Additional Information:

Email: Tomas.Janeliunas [eta] gmail.com

Website: www.janeliunas.lt

Publications:
Articles:

-Janeliūnas T., Agnija Tumkevič. “Securitization of the Energy Sectors in Estonia, Lithuania, Poland and Ukraine: Motives and Extraordinary Measures”. Lithuanian Foreign Policy Review, 2013 (30), p. 65-90.
-Janeliūnas T., "The Lithuanian OSCE chairmanship 2011: Ambitions and results". Security and Human Rights 2012 no. 2, p 35-48.
-Janeliūnas T., “Lietuvos pirmininkavimo ESBO dilemos ir pamokos”, Lietuvos metinė strateginė apžvalga, 2011. Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2012. 61 – 88.
-Janeliūnas T., Ž. Dambrauskaitė Ž, V. Jurkonis, V. Sirijos Gira. Lithuanian-Polish Relations Reconsidered: a Constrained Bilateral Agenda or an Empty Strategic Partnership? Lithuanian Foreign Policy Review, 2011 (26), Vilnius, 2011, P. 100-144.

- Janeliūnas T., NATO ir Rusijos strateginės partnerystės viražai, Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos (compilers Jakniūnaitė ., Paulauskas K.), Vilnius: VU leidykla, 2010, p. 67-80.
- Janeliūnas T., Valdžios sprendimų priėmimo procesų Lietuvoje teisinio reglamentavimo ir esamų praktikų analizė, Lietuvos valdžia: atvirumo link?, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 89-135.  
- Janeliūnas T., Lithuanian Energy Strategy and its Implications on Regional Cooperation, in Energy: Pulling the Baltic Sea Region together or apart? (Eds. Andris Sprūds and Toms Rostoks), Riga: Zinatne, 2009, p.190-222.
- Janeliūnas T. (together with Kirvelytė L.), Gruzijos saugumo strategijos plėtra: sunkus kelias NATO link, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008, (angliškai ir lietuviškai). Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2009, p. 149-172.
- Janeliūnas T. (together with Kirvelytė L.), Geopolitics of South Caucasus, Viziuni din Moldova : studii internationale = Views from Moldova : international studies. 2007, nr. 4(5), p. 149-163.
- Janeliūnas T. (together with Molis A.), Energy Security of Lithuania: Challenges and Perspectives, Lithuanian Political Science Yearbook 2005, Ed. Algimantas Jankauskas, Vilnius, 2007, p. 200-223.
- Janeliūnas T., Sovereign Democracy - Yet another Attempt to Define Russia's Regime, Lithuanian Foreign Policy Review, 2006/2 (18), Vilnius, 2007.
- Janeliūnas T., Between EU and Russia: Opportunities for Belarusian Transformation, Lithuanian Foreign Policy Review, 2007/1 (19), Vilnius, 2007, p. 131-156.
- Janeliūnas T. (together with Kasčiūnas L.), Prognozavimo metodų taikymas politikos moksluose, Politologija, 2007, Nr. 3 (47), p. 3-43.
- Janeliūnas T. (together with Molis A.), The NEGP Drops Away Lithuania's Hopes to Become Transit Country, The North European Gas Pipeline: Political and Economical Implications for Russia and the EU. (Ed. Philip Kazin), 2006, Saint Pebersburg, p. 20-24.
- Janeliūnas T., (together with Baubinaitė K.), Optimalaus regioninio aljanso paieškos: Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė, Lietuvos metinė stateginė apžvalga 2005, Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2006, p. 113-143.
- Janeliūnas T., Gegužės 9-osios problema saugumizavimo teorijos ir komunikacinio saugumo požiūriu, Politologija, 2005, Nr.2 (38), p. 3-30.
- Janeliūnas T., Saugumo studijos - grįžimas prie objektyvistinio analizės modelio, Politologija 2004, Nr. 2(34), p. 40-71.
- Janeliūnas T., Redistribution of Geopolitical Power in Central and Eastern Europe, Lithuanian Political Science Yearbook 2002. Vilnius, 2003, p. 142-152.
Monographs:
- Janeliūnas T. (together with Raimundas Lopata), Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir Europos politika. Vadovėlis Vilnius: VU leidykla, 2008.
- Janeliūnas T. (together with Adomėnas M., Augustinaitis A. ir kt.), Lietuvių tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas. Vilnius: Versus aureus, 2007, - 440.
- Janeliūnas T., Komunikacinis saugumas, Vilnius: VU leidykla, 2007.
- Janeliūnas T., Political and Security Implications for CEE: New Hopes and Old Fears. The new global strategy of the US: a challenge or chance? Implications for the countries of Central and Eastern Europe. Proceedings of the International Conference, Vilnius, February 27, 2004. Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2005, - 46.
- Lietuvos užsienio politika, 2002. (compilers J. Daniliauskas, D. Jakniūnaitė, T. Janeliūnas, [et al.]) - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, Vilnius : Spauda, - 219.
- Janeliūnas T. (kartu su Lopata R., Laurinavičius Č., Nekrašas E., Vilpišauskas R., Radžvilas V., Motieka E., Bugajski J., Teleki I., Grgic B.), Lithuania's Security and Foreign Policy Strategy, Washington, CSIS, 2002.
Reviews:
- Janeliūnas T., Metodologinė studija geopolitiniams tyrimams, Politologija, 2004, Nr. 1(33), P. 115-119.