Vitalis Nakrošis

Vitalis Nakrošis is a professor in the Institute of International Relations and Political Science (Vilnius University) and a partner in the Public Policy and Management Institute in Vilnius, Lithuania. He was previously employed in the Ministry of Public Administration Reforms and Local Authorities (in 1997, 1998-99), the National Regional Development Agency (in 2000-03). 

Vitalis was awarded a Master’s degree in Political Economy of Transition from the London School of Economics (in 1998) and a PhD in social sciences from the Vilnius University (in 2004). He is a member of the IIRPS‘s Council, the Lithuanian Association of Political Science, a former member of the EU Studies Association, he participates in the ECPR, EGPA (COBRA) and NISPAcee networks. Vitalis is an expert of the „Sunset“ Commission (its former member).

 

Syllabus:

  • Lyginamasis viešasis administravimas
  • Viešoji politika ir politikos analizė
  • Strateginis planavimas
  • Lyginamasis viešasis administravimas (VPA)
  • Magistrinis kolokviumas (VPA), I
  • Viešoji politika ir politikos analizė (VPA)
  • E-government and e-democracy
  • Viešojo valdymo politika
  • Magistrinis kolokviumas (VPA), IV
  • Magistrinis koliokviumas

Additional Information:

Email: vitalis.nakrosis [eta] tspmi.vu.lt

Websites:

https://www.researchgate.net/profile/Vitalis_Nakrosis
https://vu-lt.academia.edu/VitalisNakrosis

 

Publications:

Books:

 -Vitalis Nakrošis and Žilvinas Martinaitis (eds). The organisation, autonomy, control and performance of the Lithuanian agencies and other public sector organisations. Vilnius University, forthcoming:
-Andriuškevičiūtė, Jadvyga, Cardona, Francisco, Čaikovski, Andžej, Kasiliauskas, Nerijus, Laurinavičius, Alfonsas, Masiulis, Kęstutis, Mikėnaitė, Živilė, Nakrošis, Vitalis, Petkevičienė, Jolanta, Petrylaitė, Daiva, Petrylaitė, Vida, Pranevičienė, Jolanta, Raižys, Dainius, Šedbaras, Stasys, Švedas, Gintaras, Urmonas, Algimantas, Vaičaitis, Vaidotas, Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje : kolektyvinė monografija. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008;
-Vitalis Nakrošis, Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų vyriausybę?. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2008;
-Vitalis Nakrošis (compiler), Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2008;
-Vitalis Nakrošis (co-author), Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla;
-Vilpišauskas, Ramūnas, Nakrošis, Vitalis, Ko verta politika? : Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Vilnius: Eugrimas, 2005;
-Vilpišauskas, Ramūnas, Nakrošis, Vitalis, Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka (monography). Vilnius: Eugrimas, 2003;
-Ramūnas Vilpišauskas,Vitalis Nakrošiš,Vaclovas Miškinis, Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pasiekimai ir problemos.Vilnius: Eugrimas, 2000.

Articles:

-Tiina Randma-Liiv, Vitalis Nakrošis and Gyorgy Hajnal. „Public sector organization in Central and Eastern Europe: from agencification to de-agencification“. Transylvanian Review of Administrative Sciences, forthcoming.
-Vitalis Nakrošis and Žilvinas Martinaitis. “Sunrise” and “Sunset” of the Lithuanian Agencies. Transylvanian Review of Administrative Sciences, forthcoming.
- Tiina Randma-Liiv, Vitalis Nakrošis and Gyorgy Hajnal, “Comparing Agencification in CEE States”. In Geert Bouckaert, Per Laegreid, Sandra van Thiel and Koen Verhoest (eds), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Palgrave Macmillan, forthcoming.
-Vitalis Nakrošis and Žilvinas Martinaitis. “Agencification and de-agencification in Lithuania”. In Geert Bouckaert, Per Laegreid, Sandra van Thiel and Koen Verhoest (eds),Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Palgrave Macmillan, forthcoming.
-Vitalis Nakrošis, “Public Administration and Management Reforms in CEE: Main Trajectories and Results”,  The NISPACEE Journal of Public Administration and Policy, IV (1), 2011 (with Geert Bouckaert and Juraj Nemec);
-Vitalis Nakrošis, "Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti naująją viešąją vadybą?"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2011, nr. 1;
-Vitalis Nakrošis, Černiūtė, Ramunė, "Kokybės vadyba Lietuvos viešajame administravime: svarbiausiosios iniciatyvos ir jų taikymas"//Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas: Technologija, 2010, nr. 31;
-Vitalis Nakrošis, "Lithuanian PA and PA in Lithuanian"//European Group for Public Administration (1975-2010): Perspectives for the Future. Bruxelles: Bruylant;
-Meyer-Sahling, Jan-Hinrik, Nakrošis, Vitalis, "Lietuvos valstybės tarnyba: sėkmės paslaptys ir tolesnio vystymo alternatyvos"//Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas: Technologija, 2009, nr. 27;
-Vitalis Nakrošis, "Public management reforms: Lithuania"//Public management reforms in Central and Eastern Europe/ edited by Geert Bouckaert, Vitalis Nakrošis, Gyorgy Hajnal, Kristiina Tonnisson. Bratislava: NISPAcee press, 2009;
-Nakrošis, Vitalis, Martinaitis, Žilvinas, "COST veikla „Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai“: tyrimai ir tinklaveika ES viešojo administravimo kompetencijos tinkle" /Politologija / Vilniaus universitetas. 2009, nr. 1;
-Nakrošis, Vitalis, Martinaitis, Žilvinas, "The Lithuanian public sector organisations: the EU-driven expansion within the domestic arrangements of autonomy and control"//Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas; Technologija, 2009, nr. 29;
-Vitalis Nakrošis (co-author), "Explaining Innovations in the Lithuanian Public Sector: New Public Management, Administrative Culture and Structural Capacities.”//The Lithuanian Political Science Yearbook 2008. Institute of International Relations and Political Science;
-Nakrošis, Vitalis, Varkojūtė, Aurelija, "Geroji viešojo administravimo praktika: ribotas Lietuvos potencialas"//Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
-Nakrošis, Vitalis, Barcevičius, Egidijus, "Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa: neišnaudotos galimybės"//Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
-Vitalis Nakrošis, "Įvadas"//Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
-Nakrošis, Vitalis, Vilpišauskas, Ramūnas, "Nerezultatyvus Europos Sąjungos atvirasis koordinavimo metodas Lietuvoje: netinkamas silpno metodo taikymas"//Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
-Vitalis Nakrošis, "Lithuania"//EU cohesion policy after enlargement. Hampshire, 2008;
-Vitalis Nakrošis, "Measuring Systemic Performance of the Lithuanian Government"//The Lithuanian Political Science Yearbook 2007. Institute of International Relations and Political Science, 2008. http://www.tspmi.vu.lt/lt/mokslas/leidiniai;
-Vitalis Nekrošis, "Lithuania” (Breaking it through: from absorption to strategic delivery of the EU Cohesion policy in Lithuania). D. Marek and M. Baun (eds) EU Regional Policy after Enlargement. Palgrave Macmillan, 2008. http://www.palgrave.com/products/Flyer.aspx?PID=279127;
-Vitalis Nekrošis, "Reforming Performance Management in Lithuania: Towards Result-Based Management”. Mixes, Matches and Mistakes : new public management in Russia and the Former Soviet Republics (ed. B. G. Peters). Open Society Institute, Budapest, 2008. http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=395;
-Vitalis Nakrošis, "Measuring systemic performance of the Lithuanian government"//Lithuanian political science yearbook 2007;
-Nakrošis, Vitalis, Barcevičius, Egidijus, "Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: tarp Vilniaus ir Briuselio"//Politologija. 2007, nr. 3;
-Nakrošis, Vitalis, Vilpišauskas, Ramūnas, "Kodėl neveiksmingas Europos Sąjungos atvirasis koordinavimo metodas: silpnas iš prigimties ar dėl netinkamo taikymo Lietuvoje?"//Politologija. 2007, nr. 3;
-Vitalis Nakrošis, "Viešosios politikos leidinys" (recenzija)//Politologija. 2005, nr. 1(37);
-Vitalis Nakrošis, "The Capacities of New Member States to Manage EU Funds: From Absorbtion to Value Added". G. Jenei, A. Barabashev, F. van der Berg (eds) Institutional Requirements and Problem Solving in the Public Administrations of the Enlarged European Union and its Neighbours. Bratislava: NISPAcee, 2005;
-Vitalis Nakrošis, "Policy Transfer in the Pre- and Post-accession Period: Experience of the New EU Member States"//Lithuanian Political Science Yearbook 2004. Institute of International Relations and Political Science. Vilnius, 2005:
-Vitalis Nakrošis, "Viešoji administracija"//Lietuvos politinė sistema : sąranga ir raida. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004;
-Brožaitis, Haroldas, Nakrošis, Vitalis, "Europos Sąjungos regioninės politikos padarinių Lietuvos viešajai administracijai įvertinimas"//Politologija. 2003, nr. 2 (30);
-Vitalis Nakrošis, Europos Sąjungos regioninė politika ir struktūrinių fondų valdymas. Vilnius: Eugrimas, 2003;
-Vitalis Nakrošis, "Evolution of administrative accountability: the Lithuanian case"//Public management in the Central and Eastern European transition: concepts and cases. Bratislava, 2003;
-Vilpišauskas, Ramūnas, Nakrošis, Vitalis, "implementation of public policy in Lithuania: europeanization through the "weakest link""//Contemporary questions of Central European politics. Pelhrimov, 2003;
-Vitalis Nakrošis, "Assessing Governmental Capabilities to Manage European Affairs: the Case of Lithuania” in Pettai, V., Zielonka, J. (eds) The Road to the European Union: Estonia, Latvia and Lithuania. Manchester University Press, 2003;
-Vitalis Nakrošis, "Managing EU Funds in the Candidate Countries: Administrative Organization and Resource Distribution” in Funck, B., Pizatti, L. (eds) European Integration, Regional Policy and Growth. The World Bank, 2003;
-Vitalis Nakrošis, "Lietuvos prisitaikymas prie ES sanglaudos politikos: ES įtaka bei prisitaikymo rezultatai ir padariniai”//Politologija. Nr. 4, 2003;
-Vitalis Nakrošis, "Lithuania’s adaptation to the EU cohesion policy"//Lithuanian political science yearbook 2002;
-Brožaitis, Haroldas, Linartas, Ramūnas, Nakrošis, Vitalis, Petkevičius, Algirdas, Europos Sąjungos regioninės politikos pasekmių įvertinimas Lietuvos viešajai administracijai. Vilnius, 2002;
-Vitalis Nakrošis, "Evolution of Administrative Accountability: the Lithuanian Case", in J. Nemec, G. Wrigth and R. J. Stillman (eds) Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases, 2002;
-Vitalis Nakrošis, "Implementation of public policy in Lithuania: europeanization through the "weakest link""//Lithuanian political science yearbook 2001. Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University;
-Vitalis Nakrošis, "Adapting to EU transfers: the case of Lithuania"//EU structural support: its macroeconomic and distributional effects and social environment : interim report. Luxenburg:International Institute for Applied Systems Analysis, 2001;
-Vitalis Nakrošis, "Lietuvos administracinės atskaitomybės sistemos raida"//Politologija. 2001, nr. 3 (23);
-Vitalis Nakrošis, "Lithuanian public administration: a usable state bureaucracy?"//Journal of Baltic studies. 2001, nol. 32, no 2;
-Vitalis Nakrošis, "Evolution of administrative accountability: the Lithuanian case"//Lithuanian political science yearbook 2000;
-Vitalis Nakrošis, "Lietuvos administracinis ir politinis prisitaikymas prie Europos Sąjungos"//Lietuvos integracija į Europos Sąjungą : pasiekimai ir problemos. Vilnius: Eugrimas, 2000;
-Vitalis Nakrošis, "Lithuania’s administrative and political adaptation to the European Union"//Lithuanian political science yearbook 1999.
-Vitalis Nakrošis, Assessing governmental capabilities to manage European affairs: the case Lithuania. RSC and Vilnius University, Badia Fiesolana;

Collections of articles:

-Geert Bouckaert, Juraj Nemec, Vitalis Nakrošis, Gyorgy Hajnal, Kristiina Tonnisson (compilers), Public management reforms in Central and Eastern Europe. Bratislava, 2009;
-Vitalis Nakrošis (compiler), Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė : straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Reviews:

-Vitalis Nakrošis, "Knyga apie viešojo valdymo reformą "//Politologija. 2004, nr. 2 (34);
-Vitalis Nakrošis, Ramūnas Vilpišauskas, "Pirmoji lyginamojo viešojo administravimo knyga lietuvių kalba" //Politologija. 2002, nr. 4(28).