Draugija

Mieli VU TSPMI alumnai,

kviečiame palaikyti ar atgaivinti ryšį su visų mūsų Alma Mater – VU TSPMI – ir tapti 2015 m. balandžio 30 d. 14-ųjų Politologų dienų metu įsteigtos VU TSPMI Alumni draugijos nariais. Iškilmingoje Draugijos steigimo ceremonijoje dalyvavo daugiau nei 120 absolventų. Taip Draugija tapo viena iš daugiausiai steigėjų turinčių asociacijų Lietuvoje! 

Per dvejus veiklos metus Draugija subūrė daugiau kaip 500 TSPMI alumnų. Kartu vykdome mentorystės TSPMI studentams programą, įsteigėme stipendijų fondą, atlikome TSPMI alumnų apklausą, organizuojame šviečiamuosius ir tinklaveikos renginius TSPMI alumnams ir visai Instituto bendruomenei. Tradicija tampa TSPMI alumnų vasaros piknikas, alumniškos Kalėdos ir Draugijos gimtadienio šventimas. 

Pirmų metų veiklos ataskaita

Antrų metų veiklos ataskaita 

Pagal Įstatus, Draugijos veiklas organizuoja trejiems metams visuotinio narių susirinkimo renkama 17 alumnų Taryba. Septyni jos nariai sudaro Valdybą. Draugijai vadovauja Valdybos pirmininkas/-ė.

Dabartinė Taryba / Valdyba:

Ieva Baubinaitė (Valdybos narė)

Viktorija Bražiūnaitė

Giedrius Dusevičius (Tarybos pirmininkas)

Dovilė Jonavičienė (Valdybos pirmininkė)

Laurynas Jonavičius

Laura Juozaitytė

Vilius Mačkinis (Valdybos narys)

Julijonas Matukas

Jogilė Miežienė (Valdybos narė)

Vytautas Mitalas (Valdybos narys)

Jurga Ribačiauskaitė

Dorota Skusevičienė (Valdybos narė)

Darius Skusevičius

Simonas Šatūnas

Taurimas Valys (Valdybos narys)

Ramūnas Vilpišauskas

Ona Marija Vyšniauskaitė


Su mumis galite susisiekti:alumni@tspmi.vu.lt