Narystė

VU TSPMI Alumni draugijos nariais gali tapti visi, kurie TSPMI pabaigė bent vieną iš studijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijas) ir bet kurią iš studijų formų (dienines, neakivaizdines ar ištęstines studijas). 

Norinčius tapti TSPMI Alumni draugijos nariais kviečiame užpildyti NARYSTĖS ANKETĄ

Kiekvieną narį taip pat kviečiame prie Draugijos veiklų prisidėti ir metiniu nario mokesčiu, kurio dydis savanoriškas, bei skiriant 2 proc. GPM paramą. 

Draugijos rekvizitai:

VU TSPMI Alumni draugija

Kodas 304042658

Sąskaitos Nr. LT067300010143437825