1992 m. - TSPMI įkūrimas: retrospektyva

1992 m. vasario 7 d. Vilniaus universiteto Tarybos sprendimu bei rektoriaus prof. Rolando Pavilionio įsakymu buvo įkurtas Tarptautinių santykių institutas. Tų pačių metų birželio mėnesio 8 d. iškilmingame posėdyje VU rektorius prof.Rolandas Pavilionis ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas dr. Kazys Bobelis pasirašė pareiškimą, kad Tarptautinių santykių instituto įkūrimas padėtų geriau atstovauti Lietuvos interesus. Šiuo pareiškimu VLIK'as Institutui perdavė savo biblioteką bei skyrė 100 tūkstančių JAV dolerių finansinę paramą.