Konferencija "Daugiaveidė Rusija"

2012 m. rugsėjo 28 d., VU TSPMI Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centras kartu su F.Eberto fondu organizavo konferenciją "Daugiaveidė Rusija: šiuolaikinių politinių praktikų ir reprezentacijų analizė".  Konferencijos programa: Anglų kalba