Lauryno Kasčiūno disertacijos gynimas

Balandžio 20 d. TSPMI doktorantas Laurynas Kasčiūnas apsigynė disertaciją „ES vidinės integracijos poveikis išorinei europeizacijai: Ukrainos ir Rusijos atvejų analizė“ ir įgijo socialinių mokslų srities, politikos mokslų krypties daktaro laipsnį.