Liutauro Gudžinsko disertacijos gynimas

Rugsėjo 14 d. TSPMI doktorantas Liutauras Gudžinskas apsigynė disertaciją  „Pokomunistinių valstybių ir jų gerovės režimų transformacija: Baltijos šalių lyginamoji analizė“ ir įgijo socialinių mokslų srities, politikos mokslų krypties daktaro laipsnį.