Mykolo Drungos paskaita "Apie išeivijos politinės minties palikimą: nuo ‘Lietuviškojo liberalizmo’ iki ‘Į pilnutinę demokratiją"

Balandžio 11 d. dr. Mykolas Drunga skaitė paskaitą "Apie išeivijos politinės minties palikimą: nuo ‘Lietuviškojo liberalizmo’ iki ‘Į pilnutinę demokratiją". Renginį moderavo dr. Kęstutis Girnius.