Péter Szijjártó paskaita „Višegrado grupė: regioninė vertybių sanglauda ir atitikimas Europos Sąjungos sistemai" - 2017 03 09

Vilniaus universisteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas kartu su Vengrijos ambasada Vilniuje kvietė į Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministro Péter Szijjártó paskaitą  „Višegrado grupė:  regioninė vertybių sanglauda ir atitikimas Europos Sąjungos sistemai“ („The Visegrad Group: regional cohesion of values and interests within the framework of the European Union”).

Paskaita vyko kovo 9 d., o po jos vyko diskusija, kurią moderavo doc. dr. Inga Vinogradnaitė.

Savo paskaitoje ministras aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Taip pat apžvelgė Vengrijos ekonominę padėtį nuo 2010 m., bei kvietė diskutuoti apie Vengrijos pirmininkavimo Višengrado grupei (V4) prioritetus, bendradarbiavimo galimybes tarp Višengrado bei Šiaurės ir Baltijos valstybių.

 

Péter Szijjártó – nuo 2014 m. Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministras. Ankstesniais metais dirbo tiek vietiniu, tiek valstybiniu lygmeniu – buvo savivaldybės tarnautojas, pirmininkavo šalies parlamento biudžeto komitetui. Taip pat buvo komisaras, atsakingas už Vengrijos-Rusijos santykių palaikymą, vadovavo Vengrijos-Kinijos dvišalės sutarties deryboms. 

Photographs: IIRPS VU / Vytas Neviera.
More photographs: https://www.flickr.com/photos/vutspmi/albums/72157678059466304