Politikos ir medijų seminarai 5: Ainė Ramonaitė, Rytė Kukulskytė

Ainės Ramonaitės ir Rytės Kukulskytės paskaita „Laisva komunikacija nelaisvės sąlygomis: pogrindžio spaudos tinklaveika sovietmečiu“, 2013 m. spalio 30 d.
5-asis P&M seminaras