Prof. D. Pūro paskaita „Sveikos visuomenės kūrimo iššūkiai pasaulyje" - 2016 10 21

VU TSPMI Studentų mokslinė draugija (SMD) kvietė į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo teisei į sveikatą, Vilniaus universiteto profesorius Dainius Pūro paskaitą/susitikimą tema „Sveikos visuomenės kūrimo iššūkiai pasaulyje".