Prof. Marty Linsky paskaita

Gruodžio 9 d. Institute viešą paskaitą skaitė Harvardo universiteto J.F. Kennedy Vyriausybės mokyklos (HKS) ilgametis profesoriaus Marty Linsky. Paskaitos tema - „Leadership in public sector – what is the best practice and why is it important?“ („Lyderystė viešajame sektoriuje – geroji praktika ir kodėl ji svarbi?“).


Nuotraukos Edgaro Kurausko