Prof. Ulf Zander paskaita ”The Good German and the Righteous Swede – Oskar Schindler and Raoul Wallenberg 1945–2012”

VU TSPMI Šiaurės Europos studijų centras gruodžio 4 d. priėmė profesorių Ulf Zander skaityti paskaitos apie žydų gelbėtojus ”The Good German and the Righteous Swede – Oskar Schindler and Raoul Wallenberg 1945–2012”. 

Prof. Ulf Zander pristatė ir įžanginį žodį tarė doc. Mindaugas Jurkynas.