Prof. Vytauto Landsbergio paskaita "Kelias į laisvę ir nepriklausomos valstybės kūrimas"

Susitikimas su prof. V.Landsbergiu įvyko gruodžio 7 d. Renginyje prof. V.Landsbergis taip pat pasveikino bei įteikėautorinę knygą "Dešiniosios minties centro" konkurso "Idėja 2018 m. Lietuvos valstybės šimtmečiui" laimėtojai.