Tyrimo „Lenkų-lietuvių santykiai: tiesos, pramanai, interpretacijos“ pristatymas ir diskusija

Balandžio 25 d. VU TSPMI konferencijų salėje vyko Varšuvoje esančio Instytut Spraw Publicznych (Viešųjų reikalų instituto) parengtos ataskaitos apie abipusius lietuvių-lenkų tarpusavio santykio suvokimus pristatymas. Šios publikacijos tikslas - aptarti įvaizdžius ir nuomones, kuriuos abiejų šalių gyventojai yra susidarę vieni apie kitus.