Vidmanto Valiušaičio paskaita "Juozas Brazaitis: istorija ir dabartis"

Lapkričio 22 d. TSPMI įvyko renginys Juozui Brazaičiui prisiminti. Žurnalistas Vidmantas Valiušaitis skaitėpaskaitą „Juozas Brazaitis: istorija ir dabartis“.