VU garbės daktaro vardo teikimas Jon Baldvin Hannibalsson

Vasario 11 d. šv. Jonų bažnyčioje Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas buvo suteiktas islandijos politikui ir diplomatui Jon Baldvin Hannibalsson, kurio iniciatyva Islandija tapo pirmąja valstybe, pripažinusia Lietuvos nepriklausomybę. Nuotraukos Vito Jadzgevičiaus.