Žygimanto Pavilionio disertacijos gynimas

2013 m. sausio 18 d. (penktadienį) TSPMI doktorantas Žygimantas Pavilionis apsigynė disertaciją "Šventojo Sosto ir Lietuvos Europos metapolitika" ir įgijo socialinių mokslų srities, politikos mokslų krypties daktaro laipsnį. Sveikiname!