Trumpai

Siekiame plėtoti politikos mokslus Lietuvoje atlikdami originalius ir reikšmingus tyrimus, skelbdami jų rezultatus akademinei bendruomenei, politikos formuotojams ir visiems, kurie domisi politika.

Moksliniai darbai

  • Moksliniai darbai

    Mūsų mokslininkų ir jų grupių moksliniai darbai apima plačiausią politikos mokslų specializacijos lauką nagrinėjamų problemų ir taikomų metodologijų požiūriu. Čia rasite išsamų pastarųjų metų Instituto tyrėjų mokslinių darbų sąrašą, galėsite skaityti TSPMI leidžiamus leidinius.