Turinys

Įgyvendinti projektai

EU-PREACC: Vidurio ir Rytų Europos šalių pasirengimo stoti į ES patirties perkėlimas į Moldovos ir Gruzijos pasirengimo stoti procesą (2013-2017)

Studentų mokymosi patirties gerinimas tarpdisciplininėse studijose

Erasmus akademinis tinklas „PADEMIA” (2013-2016)

Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra (2012-2015)

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai (2014-2015)

Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? (2013-2015)

Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija (2012-2014)

Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis (2012-2014)

Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos (2012-2014)

Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje (2013-2014)

Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo (2013–2014)

Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos (2013–2014)

COST projektas "Tikrasis Europos rinkėjas: Europos rinkiminės demokratijos, įtraukiančios kontinento Vakarus, Pietus ir Rytus, perspektyvų analizės strategija" (2009-2013)

Lietuvos politinės minties antologija (2011-2013)

Lietuvos-Lenkijos santykių tyrimas (2012)

Šiaurės ir Baltijos jūros regiono mažosios valstybės: ekonomikos, saugumo ir tapatybės suvokimas regionalizuotoje Europoje (2011-2013)

Rusija ir Rytų Vidurio Europa: Pasikeitę santykiai (2011-2012)

Erasmus akademinis tinklas LISBOAN (2010-2013)

Lietuvos istorija ES piliečiams (2012)

Europinė tapatybė. Pilietiškumo skatinimas (2012)

Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990-2010 m. (2011-2012)

Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas (2011-2012)

Civilių ir karių bendradarbiavimas konflikto zonose (2011-2012)

Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys (2010-2012)

Duomenų apie Lietuvos politinę sistemą įgijimo, autorių teisių užtikrinimo, archyvavimo, dokumentavimo ir sklaidos sistemos pirminio prototipo sukūrimas (2010-2011)

Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos (2010-2011)

Korupcija ir lobizmas: interesų grupių poveikio politikos formavimui skaidrumo problemos (2010-2011)

Mažos apimties poveikio vertinimo tyrimai (2010-2011)

Lietuva Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos (2010)

Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija (2009-2011)

COST projektas „Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai“ (2008-2011)

Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (2007-2009)

Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas (2006-2008)

Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo projektas (2006)

Tarptautinės antiteroristinės kovos iššūkių Lietuvai analizė (2006)

CINEFOGO: Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje: Europinės pilietybės formavimasis (2005-2009)

Dvejonių, nuogąstavimų ir mitų apie Europos Sąjungą prevencija (2005-2006)

Lietuvos politinės partijos: struktūrinio ir funkcinio pajėgumo tyrimas (2005)

Rytų kryptis Lietuvos užsienio politikoje: RF Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Ukrainos atvejai (2004)

Tautinis tapatumas globalizacijos sąlygomis: etinės implikacijos ir demokratijos paradoksai (2003-2006)