Viešojo administravimo ir politikos analizės centras

TSPMI

Viešojo administravimo ir politikos analizės centras įkurtas 2007 m.  Minėtojo tarpdisciplininio centro veiklos kryptys yra šios:

  • moksliniai tyrimai viešosios politikos analizės ir viešojo  administravimo srityje;
  • bendradarbiavimas su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos valdžios institucijomis;
  • tyrimų rezultatų sklaida rengiant įvairius pristatymus, organizuojant įvairius renginius;
  • viešojo administravimo ir viešosios politikos kursų rengimas ir dėstymas TSPMI Viešosios politikos analizės studijų programoje;
  • viešojo administravimo ir viešosios politikos analizės populiarinimas tarp TSPMI studentų.

Centrui vadovauja prof. dr. Vitalis Nakrošis. Šio centro veikloje dalyvauja tiek TSPMI dėstytojai, tiek įvairių pakopų studentai.

Centro atstovai dalyvavo arba dalyvauja įvairiuose moksliniuose tyrimuose, įskaitant LMT finansuojamus tyrimus „Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir  veiklos kaitos tendencijos“, „Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai“ ir „Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje”.