Kvalifikacijos kėlimo paslaugos

2003 m. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtino VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto parengtus kvalifikacijos tobulinimo (VU vykdomos neformaliosios studijos) kursus.

Šiuo metu VU TSPMI siūlo Europos Sąjungos studijų (16 val.), Tarptautinių santykių ir diplomatijos (18 val.), Taikos ir konfliktų studijų (18 val.) ir Viešojo administravimo ir viešosios politikos kursus (16 val.), valstybės tarnautojų įvadinio mokymo (36 val.) programas, Įtaigaus kalbėjimo įgūdžių komunikacijos metu I (8 val.) bei Įtaigaus kalbėjimo įgūdžių komunikacijos metu II (8 val.), Šiaurės šalių studijų (8 val.).

Pabaigus kursus ir sėkmingai išlaikius žinių patikrinimo testą, išduodamas Vilniaus universiteto kursų baigimo pažymėjimas.

Informacija: Ieva Giedraitytė
Tel.: (5) 251 41 40
El. paštas: ieva.giedraityte [eta] tspmi.vu.lt

Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo bendroji programa (36 akademinės valandos)

Programa skirta į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimtiems asmenims. Pagrindinis šios programos tikslas yra suteikti valstybės tarnautojams reikalingų nuoseklių bei sistemingai atnaujinamų žinių, atitinkančių įvadinio mokymo programų turinio reikalavimus. Tikimasi, jog ši programa prisidės prie efektyvaus valstybės tarnautojų profesinio tobulėjimo. Mokymų metu klausytojai gilins žinias apie Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemą bei jos raidos tendencijas, viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą, teisės aktų rengimo taisykles, valstybės tarnautojų veiklos etikos principus, „vieno langelio“ principo įgyvendinimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimą ir kanceliarinės kalbos vartojimą. Valstybės tarnautojai taip pat bus supažindinami su ES institucine struktūra bei teisiniais pagrindais, taip pat Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai procesu.

Europos Sąjungos studijos
Programa skirta valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems ar siekiantiems dirbti su eurointegracijos procesais susijusiose srityse: asmenims, siekiantiems užimti karjeros valstybės tarnautojų pareigas, asmenims, priimtiems į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir valstybės tarnautojams, siekiantiems pakeisti pareigas į aukštesnę kategoriją ar kitą sritį. Programa taip pat skirta valstybės tarnautojams, nedirbantiems srityse, tiesiogiai susijusiose su Lietuvos integracija į ES, tačiau norintiems praplėsti savo žinias ir kelti kvalifikaciją.

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
Programa skirta Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams ir kitiems valstybės tarnautojams, dirbantiems ar siekiantiems dirbti užsienio politikos srityje: asmenims, siekiantiems užimti karjeros valstybės tarnautojų pareigas, asmenims, priimtiems į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir valstybės tarnautojams, siekiantiems pakeisti pareigas į aukštesnę kategoriją ar kitą sritį. Programa taip pat skirta valstybės tarnautojams, nedirbantiems srityse, tiesiogiai susijusiose su užsienio politika, tačiau norintiems praplėsti savo žinias ir kelti kvalifikaciją.

Taikos ir konfliktų studijos
Programa skirta Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams ir kitiems valstybės tarnautojams, dirbantiems ar siekiantiems dirbti valstybės saugumo, gynybos ir užsienio politikos srityje: asmenims, siekiantiems užimti karjeros valstybės tarnautojų pareigas, asmenims, priimtiems į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir valstybės tarnautojams, siekiantiems pakeisti pareigas į aukštesnę kategoriją ar kitą sritį. Programa taip pat skirta valstybės tarnautojams, nedirbantiems srityse, tiesiogiai susijusiose su valstybės saugumo, gynybos ir užsienio politika, tačiau norintiems praplėsti savo žinias ir kelti kvalifikaciją.

Viešasis administravimas ir viešoji politika
Programa skirta visiems valstybės tarnautojams ir asmenims, siekiantiems dirbti valstybės tarnyboje: asmenims, siekiantiems užimti karjeros valstybės tarnautojų pareigas, asmenims, priimtiems į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir valstybės tarnautojams, siekiantiems pakeisti pareigas į aukštesnę kategoriją ar kitą sritį.

Šiaurės šalių studijos

Programa skirta valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims, savo darbe susiduriantiems ar besidomintiems Šiaurės šalių problematika.