Struktūra

Taryba
Globėjų taryba
Direktorius
Pavaduotoja studijoms
Administratorė
Pavaduotoja mokslui
Studijų skyrius
Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius
Bendrųjų reikalų ir apskaitos skyrius
Politikos teorijos katedra
Tarptautinių santykių katedra
Europos studijų katedra
Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centras
Viešojo administravimo ir politikos analizės centras
Šiaurės Europos studijų centras
Metodikos kabinetas
Europos dokumentacijos centras
TSPMI - ALF biblioteka
Kompiuterių laboratorija
VU TSPMI studentų korporacija "RePublica"
VU TSPMI studentų atstovybė
VU TSPMI studentų mokslinė draugija