VU SA TSPMI

TSPMI

Vilniaus universiteto Studentų Atstovybė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU SA TSPMI) yra vienas iš 16 Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) struktūrinių padalinių. Nors padalinys TSPMI yra vienas jauniausių Vilniaus universitete - įkurtas 2003 m. balandžio 3 d. - jis sparčiai auga ir tobulėja.

VU SA TSPMI veikla yra dinamiška ir įvairi:
- atstovaujami studentų interesai bei nuomonė VU TSPMI ir VU struktūrose;
- ginamos studentų teisės ir primenamos, o jei reikia, ir padedamos atlikti, pareigos;
- prisidedama prie studijų proceso tobulinimo;
- siekiama studentų socialinės gerovės ir rūpinamasi jų komfortabilia aplinka;
- skleidžiama studentams rūpimą informaciją;
- konsultuojama visais iškilusiais klausimais;
- rūpinamasi pirmakursiais, vykdoma kuratorių programą;
- organizuojamas turiningas Instituto bendruomenės laisvalaikis;
- skatinama aktyvi, kūrybinga, draugiška ir vieninga Instituto studentija;
- sprendžiamos kitos studentų problemos.

Atstovybėje veikia draugiški ir darbštūs žmonės, prie kurių gali prisijungti kiekvienas iniciatyvus, visuomeniškas, draugiškas, laiko bei ambicijų ir noro padėti studentams turintis VU TSPMI studentas!


VU SA TSPMI veikia šios sritys, ir jūs galite prisidėti prie bet kurios iš jų, o norėdami net ir prie kelių iš karto:

VU SA TSPMI pirmininkė - Vygantė Mizgerytė, pirmininkas@tspmisa.lt,

Akademinės srities koordinatorė - Aistė Černauskytė, akadem@tspmisa.lt, (rūpinasi studijų kokybe);

Socialinės srities koordinatorė - Ingrida Skriebutėnaitė, soc@tspmisa.lt, (užtikrina socialinę studentų gerovę);

Informacinės srities koordinatorė - Giedrė Tylaitė, info@tspmisa.lt, (skleidžia aktualias naujienas studentams);

LSP koordinatorius, biuro administratorius - Kristijonas Kėrys, lsp@tspmisa.lt, admin@tspmisa.lt, (rūpinasi visų, su studento pažymėjimu susijusių, problemų sprendimais; atsakingas už VU SA TSPMI biuro veikimą - protokolų pateikimą ir panašiai);

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė - Augustė Dudutytė;  hr@tspmisa.lt, (dirba su VU SA TSPMI nariais);

Marketingo srities koordinatorė - Ugnė Kasparavičiūtė, marketingas@tspmisa.lt,(ieško ir bendradarbiauja su rėmėjais);

Organizacinio komiteto koordinatorė - Monika Rasa Spruntulytė, org@tspmisa.lt, (atsakinga už renginių organizavimą); 

Kuratorių koordinatorė - Gabrielė Šeškutė kuratoriai@tspmisa.lt(koordinuoja pirmakursių kuratorių veiklą);

VU SA programos „Sąžiningai" koordinatorė padalinyje - Mintarė Varanvičiūtė, saziningai@tspmisa.lt (rūpinasi akademinio Sąžiningumo kultūra VU TSPMI).

 

Daugiau informacijos apie VU SA TSPMI - www.tspmisa.lt