Studentų mokslinė draugija

TSPMI

Studentų mokslinė draugija

TSPMI SMD buvo įkurta 2003 m. balandžio 2 d.  Ši akademinė organizacija vienija Instituto studentus, besidominčius moksline veikla. Draugija kasmet leidžia geriausių rašto darbų almanachą bei rengia studentų atliktų tyrimų pristatymus, organizuoja mokslines konferencijas, viešas paskaitas, susitikimus, diskusijas su dėstytojais, mokslininkais ir žymiais visuomenės veikėjais, rūpinasi studentų mokslinių įgūdžių formavimu bei kritinio mąstymo ugdymu, rengia savišvietos seminarus įvairiomis studentus dominančiomis temomis.

SMD Įstatai

Tikslai

- gilinti politikos mokslų žinias, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti studentų mokslines ambicijas ir formuoti mokslinio darbo įgūdžius
- plėtoti TSPMI dėstytojų ir studentų dialogą
- puoselėti tarpinstitucinius ir tarptautinius akademinius studentų ryšius

Veikla

- metinių studentų mokslinių darbų konferencijų rengimas ir geriausių rašto darbų almanacho išleidimas
- diskusijos – seminarai politikos filosofijos, teorijos ir politinių aktualijų klausimais
- mokslinių konferencijų organizavimas
- savišvietos seminarų organizavimas
- viešosios kviestinių lektorių paskaitos ir kt.

Struktūra

Taryba
Taryba susideda iš pirmininko, jo pavaduotojo ir trijų pirmininko teikimu elektroninėje konferencijoje patvirtintų Tarybos narių. Atskiriems renginiams ir projektams gali būti skiriami projektų vadovai –  studentai, pareiškę norą vadovauti organizuojant konkretų renginį ar projektą.

2016 - 2017 m. tarybos nariai:

Pirmininkė Milda Venckutė (milda.m.venckute@gmail.com)

Pirmininkės pavaduotoja Austėja Vakarinaitė (austejavakarinaite@gmail.com)

Gerda Burneikaitė (gerdaburneikaite@gmail.com)

Skirmantas Knieža (skirmantas.kni@gmail.com)

Albert Komar (albert.komar@gmail.com)

 

 

SMD istorija

2003-2004 m. pirmininkė Indrė Balčaitė

2004-2005 m. pirmininkė Galina Vaščenkaitė

2005-2006 m. pirmininkė Živilė Dambrauskaitė

2006-2007 m. pirmininkė Daiva Repečkaitė

2007-2008 m. pirmininkas Ignas Paukštys

2008-2009 m. pirmininkė Rasa Navickaitė

2009-2010 m. pirmininkė Sabina Karmazinaitė

2010-2011 m. pirmininkė Justina Juodišiūtė

2011-2012 m. pirmininkė Monika Zdanevičiūtė

2012-2013 m. pirmininkas Jonas Jokubauskas

2013-2014 m. pirmininkas Dovydas Skarolskis

2014-2015 m. pirmininkas Gabrielius Sužiedėlis

2015-2016 m. pirmininkė Agnė Kelminskienė

2016-2017 m. pirmininkė Milda Venckutė

Registracija

Studentai, norintys prisijungti prie SMD veiklos, turi kreiptis į Draugijos Tarybos narius ir išreiškę savo norą bei motyvaciją užpildyti SMD nario anketą. Iš kiekvieno Draugijos nario tikimasi aktyvumo, mokėjimo dirbti komandoje ir siekti užsibrėžtų tikslų.

 

Kontaktai

VU TSPMI Studentų mokslinė draugija
Vokiečių g. 10-001,
LT-01130 Vilnius
Tel. (5) 2514149
smd.tspmi@gmail.com arba Facebook