Ainė Ramonaitė

VU TSPMI profesorė A.Ramonaitė baigė Politikos mokslų bakalauro programą (1998) ir Lyginamosios politikos magistro programą (2000) VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1996 - 1997 studijavo Helsinkio universitete. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją "Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė".

Institute dirbti pradėjo nuo 2003 m., yra TSPMI Tarybos narė. Lietuvos socialinių mokslų forumo koordinatorė, Lietuvos politologų asociacijos narė, žurnalų "Baltic Journal of Political Science" ir "Politologija" redakcinės kolegijos narė; Aukštojo mokslo tarybos narė (2007–2009); Valstybės pažangos tarybos narė (nuo 2010 m.). 2007 m. išrinkta geriausia TSPMI dėstytoja.

 

Dėstomi kursai:

  • Valstybė ir pilietinė visuomenė
  • Tiriamojo darbo pagrindai
  • Politikos mokslo pagrindai
  • Lietuvos politinės sistemos tyrimai

Papildoma informacija:

El. paštas: aine.ramonaite[eta]tspmi.vu.lt

Interneto svetainė: http://darbuotojai.vu.lt/tspmi/a.ramonaite/

 

Vykdyti projektai:

-“Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija“ (tyrimo vadovė), Rėmėjas - Lietuvos mokslo taryba , 2012 – 2014

-“Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra” (tyrimo vadovė).  VP1-3.1-ŠMM-07-K  Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija), 2012 - 2015 m.

-The COST Action ISO806 The True European Voter (2009 – 2013). Vykdomojo komiteto narė.

-„Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ (2009-2011 m.). Rėmėjas - Lietuvos mokslo taryba (tyrimo vadovė).

-„Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ (2007-2009 m.) Rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. (Tyrimo vadovė)

 

Knygos

-Ramonaitė, Ainė (red.), Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p. 

-Ramonaitė, Ainė, Kavaliauskaitė, Jūratė, Klumbys, Valdemaras (sud.) „Kažkas tokio labai tikro“: nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos. Sakytinės istorijos šaltinių rinkinys. Vilnius: Aukso žuvys: 2015, 480 p.

-Ramonaitė, A. (red.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 308 p.

-Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė (red.)Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 439.

-Ramonaitė, A. (red.) Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos, Vilnius: Versus aureus, 2009, 352 p.

-Žiliukaitė R., Ramonaitė A., Nevinskaitė L., Beresnevičiūtė V., Vinogradnaitė I. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 2006, 405 p.

-Ramonaitė, A. Posovietinės Lietuvos politinė anatomija. Vilnius: Versus aureus, 2007, 183 p.

-Ramonaitė, A., Maliukevičius N., Degutis, M. Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos. Vilnius: Versus aureus, 2007, 208 p.

 

Moksliniai straipsniai:

-Ramonaitė A. Pilietinės kultūros formavimosi prielaidos ir perspektyvos: socialinio pasitikėjimo raiškos analizė. Kn. Politinė kultūra ir visuomenės transformacija/ A.Jankauskas (sud.). Vilnius, Kaunas: Naujasis Lankas, 2002. -P.70-85.

-Ramonaitė A. Parama demokratinėms institucijoms globalėjančiame pasaulyje. Kn. Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija/ J.Morkūnienė (sud.). Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas.- 2003.- P.214-224.

-Ramonaitė A. The End of the Left-Right Discourse in Lithuania? In A.Jankauskas (ed.) Lithuanian Political Science Yearbook 2002. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2003. – P.22-37.

-Ramonaitė A. L' importance du clivage “communistes/anticommunistes” dans les democraties post-communistes: La cas de la Lithuanie. In J.-M. Waele (ed.) Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Bruxelles: Editions de l' Universite de Bruxelles, 2004. pp. 105-118.

-Ramonaitė A. Politinių nuostatų ir politinio elgesio modeliai Lietuvos provincijoje. Politologija, 2004, Nr. 3 (35), 37-62.

-Jurkynas M., Ramonaitė A. Kairė ir dešinė Lietuvoje: ekspertų ir elektorato nesusikalbėjimas. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2004. Vilnius, Kaunas: Naujasis lankas, 2005, pp.71-90.

-Ramonaitė, A. Gerovė ir parama demokratijai Lietuvoje. Politologija. 2005, Nr. 2. (38), 69-90.

-Ramonaitė, A. Conceptions of Democracy in Post-Soviet Lithuania. Lithuanian Political Science Yearbook 2004 Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2005, pp.71-90.

-Ramonaitė, A. The Development of the Lithuanian Party System: From Stability to Perturbation. In S. Jungerstam-Mulders (ed.) Post-Communist EU Member States: Parties and Party Systems. Ashgate, 2006, pp. 69-90.

-Gaidys, V., Ramonaitė A. Visuomenės lūkesčiai. Kn. M.Adomėnas et al. (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2007, pp.53-83.

-Jurkynas M., Ramonaitė A. Divergent Perceptions of Political Conflict in Lithuania. In M.-B.Schartau, S.Berglund and B.Henningsen (eds.) Political Culture: Values and Identities in the Baltic Sea Region. Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007, pp.183-204.

-Ramonaitė, A. Changing nature of partisanship in a post-communist society: comparing “old” and “new” parties in Lithuania. In Lithuanian Political Science Yearbook 2007. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2008, pp.91-110.

-Ramonaitė A. Vertybių kova Lietuvos politikoje: dėl ko ir su kuo kovojama. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, pp. 11-35.

-Ramonaitė, A. ir R.Žiliukaitė, „Explaining Partisan Loyalties in Lithuania“. Lithuanian Political Science Yearbook 2009. Vilnius, Institute of International Relations and Political Science, Lithuanian Political Science Association, 2009, p.11-34.

-Ramonaitė, A. „Voting Advice Applications in Lithuania: Promoting Programmatic Competition or Breeding Populism“. Policy and Internet, 2010, 2(1), Article 6.

-Ramonaitė, A. “Creating One's Own Reality as Resistance: The Shape of 'Parallel Society' in Soviet Lithuania”, Lithuanian Historical Studies, 2010, Vol. 15, Vilnius, 2011, Lithuanian Institute of History, pp. 79-106

-Ramonaitė, A. “Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje?”, Mingailė Jurkutė ir Nerijus Šepetys (sud.), Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas XX amžiaus istorijos lūžiuose/ Democracy in Lithuania: Civil Spirit versus Totalitarinianim at the defining moments of the Twentieth Century. Vilnius: Naujasis Židinys - Aidai, 2011, pp. 41-50.

-Ramonaitė, A. “Stipriųjų ir silpnųjų ryšių svarba protesto mobilizacijai: Sąjūdžio genezė ir raida 1987 - 1988 metais”, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011, 2(29), pp. 199- 217.

-Ramonaitė, A. and Ratkevičiūtė, V. „The Lithuanian Case: National populism without Xenophobia“. In K. Grabow and F. Hartleb (eds.) Exposing the Demagogues. Right – wing and National Populist Parties in Europe. Centre for European Studies, 2013, 263 – 292.

-Ramonaitė, A. „Kas ilgisi sovietmečio? Ekonominio statuso, socialinės aplinkos ir vertybinių nuostatų įtaka sovietinei – antisovietinei skirčiai Lietuvoje.“ Sociologija: mintis ir veiksmas, 2013/2, 33, 265 – 285.

-Ramonaitė, Ainė, „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 2014, 1 (73): 3-35. 

-Ainė Ramonaitė ir Rytė Kukulskytė, „Etnokultūrinis judėjimas sovietmečiu: nematoma alternatyva sistemai?“ Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2014, 14 (23): 161 – 181.

-Jastramskis M. and Ramonaitė, A.  Lithuania. European Journal of Political Research Political Data Yearbook 53: 205-210, 2014.  

-Ramonaitė, Ainė and Kavaliauskaitė, Jūratė, „Free from the Soviet Regime: Self-subsistent Society in Soviet Lithuania“, in Katarzyna Korzeniewska et al. (eds.) Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom? Vilnius: Bernardinai.lt, 2015, pp. 257 – 284.

-Ainė Ramonaitė, Valdemaras Klumbys, Rytė Kukulskytė. Pogrindžio spaudos leidėjų tinklai sovietmečio Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2015, 71: 50 – 67.