Audrius Mozūras

Audrius yra į alternatyvias investicijas orientuotų fondų valdymo įmonės Mundus Asset Management vadovas. Prieš tai Audrius ėjo vyriausiojo ekonomisto pareigas Lietuvos banko Sisteminės rizikos modeliavimo skyriuje, įmonių finansų specialisto pareigas regioniniame investiciniame banke Evli Securities ir akcijų analitiko pareigas 180 mln. eurų dydžio portfelį valdančiame apribotos rizikos fonde GLG Partners.

Audrius turi Kiekybinės ekonomikos ir finansų magistro laipsnį, suteiktą Sankt Galeno universiteto Šveicarijoje, ir Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje Latvijoje. Be to, Audrius specializavosi įmonių įsigijimo bei susijungimo srityje, dalyvaudamas Zaeslin and Maag teisės ir ekonomikos programoje.

Dėstomi kursai:

  • Makroekonominės politikos analizė
  • Viešojo sektoriaus ekonomika

Papildoma informacija:

 El. p.: audrius@mundus.lt