Dainius Pūras

1981 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo gydomosios medicinos specialybę. 1983–1986 m. Vilniaus universitete baigė aspirantūrą, 1988 m. apginta medicinos daktaro disertacija tema „Vidutinio ir sunkaus laipsnio protinis atsilikimas Vilniaus miesto vaikų populiacijoje“.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas, docentas. 2000–2002 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas.

Nuo 1983 m. dėsto vaikų ir paauglių psichiatriją Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Filosofijos fakulteto studentams bei besitobulinantiems Medicinos fakultete gydytojams. Nuo 2000 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete dėsto visuomenės psichikos sveikatos kursą. Nuo 2006 m. šį kursą, o taip Sveikatos politikos kursą D. Pūras dėsto VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

2002–2008 metais doc. D. Pūras aktyviai dalyvavo akademinėje veikloje, vystydamas pedagoginę, mokslinę ir metodinę veiklą vaikų ir paauglių psichiatrijos, psichikos sveikatos politikos, visuomenės sveikatos ir visuomenės psichikos sveikatos srityse.

Specializacijos:

Moksliniai interesai:

Dėstomi kursai:

  • Visuomenės sveikata
  • Sveikatinimo politika

Papildoma informacija:

El. paštas: dainius.puras@tspmi.vu.lt

Publikacijos:

Knygos:

-Dainius Pūras (bendraautorius), Visuomenės psichikos sveikata . Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005;
-Dainius Pūras (bendraautorius), Vaikų ligos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005;
-Dainius Pūras (bendraautorius), Slaugytojo vaidmuo ir veikla vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje: mokymo knyga slaugos ir medicinos studentams, slaugytojoms, gydytojams pediatrijos rezidentams ir kitiems specialistams, besidomintiems socialine pediatrija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,2001;
-Dainius Pūras (bendraautorius), Autistų vaikų slaugos ypatumai : mokomoji knyga slaugos ir medicinos studentams, slaugytojoms, gydytojams, pediatrijos bei vaikų-paauglių psichiatrijos rezidentams ir autistus vaikus auginantiems tėvams. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,2001.

Straipsniai:

-Dainius Pūras (bendraautorius), "Child and Adolescent Mental Health Policies, Programmes and Infrastructures across Europe"//nternational Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Development of Child Mental Health Services in Central and Eastern Europe"//Increasing Awareness of Child and Adolescent Mental Health / edited by M. Elena Garralda and Jean-Philippe Raynaud Lanham : Rowman & Littlefield Publishers;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Child and Adolescent Mental Health in the Enlarged European Union: Overview of the CAMHEE Project"//International Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Vaikų seksualinė prievarta ir jos pasekmės"//Visuomenės sveikata. 2010, nr. 3. Vilnius: Higienos institutas;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Caring for Children of Parents with Mental Health Problems – A Venture into Historical and Cultural Processes in Europe"//International Journal of Mental Health Promotion. 2010, Vol. 12, no. 4. Stafford : The Clifford Beers Foundation;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Mental and neurological health research priorities setting in developing countries"//Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2009, vol. 45, no 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Child and adolescent mental health in Europe. Research on best practice"//Eurohealth. London : London School of Economics and Political Science. 2009, vol. 15, no. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Vaikų, kurių tėvai globojami psichoneurologiniuose pensionatuose, teisės"//STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. 2009, nr. 5;
-Dainius Pūras, "Developmental disabilities: challenges for research practices and policies in the 21st century'//Developmental medicine and child neurology. ISSN 0012-1622 2009, vol. 51, iss. 6;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Pradinių klasių moksleivių psichikos sveikatos sutrikimų rizikos ir gerovės veiksniai"//Visuomenės sveikata. 2007, nr. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius), Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : nuo 1 dienos iki 18 metų : T. 2: M-Ž. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Lietuva"//Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje. Riga, 2006;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Lithuania"//Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries. Riga, 2006;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Lietuvos paauglių elgesio ir emocinių sunkumų rizikos veiksniai"//III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją Lietuvoje"//Sveikatos mokslai. 2006, nr. 6;
-Dainius Pūras (bendraautorius), Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : nuo 1 dienos iki 18 metų : T. 1: A-L. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005;
-Dainius Pūras, "Mental health in Lithuania"//International psychiatry. 2005, iss. 10;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Lietuviškas SDQ - standartizuotas mokyklinio amžiaus vaikų "Galių ir sunkumų klausimynas""//Psichologija. 2004, t. 29;
-Dainius Pūras, "Psychiatry and learning disabilities in post-communist countries - experience from Lithuania"//Learning Disability Psychiatry : Newsletter of the Faculty of the Psychiatry of Learning Disability. 2005, vol. 6, iss. 1;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Lithuania mental health country profile"//International review of psychiatry. 2004, vol. 16, no. 1-2;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti"//Psichologija. 2003, t. 28;
-Dainius Pūras,"Changing the system of services for children at risk. The Lithuanian experience"//Advocating for children and families in an emerging democracy: the post soviet experience in Lithuania. Greenwich, 2003;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Vaikų smurtinės traumos: priežastys ir pasekmės"//Pediatrija. 2003, nr. 8;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Psichikos sveikatos centruose vaikams teikiamų paslaugų analizė"//Visuomenės sveikata : mokslo darbai. 2003, nr. 4(23);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Slaugytojo vaidmuo vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Kompleksinė pagalba raidos sutrikimų turintiems vaikams ankstyvosios reabilitacijos tarnybų kūrimosi laikotarpiu"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Autizmo sutrikimą turinčių vaikų slaugos ypatumai"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras, "Vaikų psichikos sveikatos priežiūros plėtra Lietuvoje: pasiekimai ir kliūtys"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras, "Mental health reform in Lithuania: quality vs. quantity"//Mental health reforms. 2002, no. 2;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Socialinių veiksnių ryšys su savižudišku paauglių mergaičių elgesiu"//Medicina. 2002, t. 38, nr. 4;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Vaikų smurtinės traumos"//Neurologijos seminarai. Vilnius: Rotas, 2002, nr. 3(16);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Maitinimas - svarbus santykis tarp kūdikiMental health reform in Eastern Europe //Eurohealth. 2001, vol. 7, no 3.o ir mamos"//Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. 2001, nr. 2(26);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Mental health reform in Eastern Europe"//Eurohealth. 2001, vol. 7, no 3;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Vaikystės autizmo epidemiologija"//Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. 2001, nr. 3 (27);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Montessori metodo taikymas sutrikusios raidos vaikų reabilitacijos procese"//Specialusis ugdymas : mokslo darbai. 2001, nr. 2 (5).
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Lietuvos moterų fizinės bei dvasinės sveikatos perspektyvos"//Lietuvos akušerija ir ginekologija : Lietuvos akušerių- ginekologų draugijos ketvirtinis žurnalas akušeriams- ginekologams, neonatologams, akušerėms. 2001, nr. 1;
-Dainius Pūras, "Suicide as a public health problem"//Mental health reforms. 2001, no 3;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Adolescent psychiatry in Lithuania in the turn of centuries"//Acta medica Lituanica. 2001, t. 8, nr. 2;
-Dainius Pūras, "Savižudybė - visuomenės sveikatos problema Lietuvoje"//Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius : Tyto alba, 2001;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Child and adolescent mental health emergency services in Lithuania"//International journal of emergency mental health. 2001, vol.3, no. 2;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Delinkvenčių paauglių mėginimai nusižudyti"//Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija : Leidinio "Gydymo menas" priedas. 2001, t. 3, nr. 2;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Sutrikusios raidos vaikų maitinimo problemos"//Medicina. 2000, t. 36, nr. 1;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Sveikatos priežiūros paslaugos vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais Lietuvoje"//Medicina. 2000, t. 36( 1);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Aspergerio sindromo paplitimas Vilniaus miesto moksleivių tarpe"//Medicina. 2000, t. 36 (1);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Išplėstinės šeimos požiūris į autistą vaiką"//Medicina. 2000, t. 36 (1);
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Destigmatizacija psichiatrijoje - kliūtys ir naujos galimybės"//Psichiatrijos aktualijos;
-Dainius Pūras, "Child and adolescent psychiatry in Lithuania"//Child and adolescent Psychiatry in Europe, 1999;
-Dainius Pūras, "Have we got child abuse prevention strategy?"//Child abuse. Vilnius, 1999;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Nauja diagnozė - Aspergerio sindromas"//Medicina. 1998, t. 34;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Vaikų ir paauglių amžiaus depresijų ypatumai"//Afektiniai sutrikimai: (tarptautinis simpoziumas). Vilnius : Dalios dizainas, 1998.

Recenzijos:

-Dainius Pūras (bendraautorius),"Savižalos priežasčių tyrimas reikalauja platesnio požiūrio : atsakymas [mokslinio tyrimo darbo] recenzijos autoriams (L.   Bulotaitei, A. Goštautui, N. Goštautaitei-Midttun, J. Klumbienei, L. Maksvyčiui, V. Šveikauskui, A. Verygai, N. Žemaitienei)"//Psichologija / Vilniaus universitetas. 2009, t. 39. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Pranešimai:

-Dainius Pūras,"Development of comunity psychiatry in Lithuania: the role of contextual factors"//European network for training evaluation and research in mental health : conference monograph, Vilnius, 2007/ editor Mervyn London. Cambridge: Print out, 2008;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Behavioural and emotional problems of school aged children: differences associated to age in Lithuanian sample"//Human diversity: cognitive, affective and behavioural dimensions : VI international Baltic psychology conference, Vilnius, September 16-18, 2004 : proceedings. Vilnius, 2004;
-Dainius Pūras, "Analysis of obstacles for implementation of best practices in child mental health services in Central and Eastern Europe"//16th world congress of the IACAPAP : 22-26 August, Berlin, Germany. Berlin, 2004;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Family factors as risk factors for behavioural and emotional problems in Lithuanian children sample"//Human diversity: cognitive, affective and behavioural dimensions : VI international Baltic psychology conference, Vilnius, September 16-18, 2004 : proceedings. Vilnius, 2004;
-Dainius Pūras (bendraautorius),"Epidemiological study of child mental health in Lithuania: overview of the screening phase"//16th world congress of the IACAPAP : 22-26 August, Berlin, Germany. Berlin, 2004;
-Dainius Pūras, "The impact of transitions on mental health"//Mental health in Europe - new challenges, new opportunities : European conference 9-11 October, 2003, Bilbao, Spain. Helsinki, 2004;
-Dainius Pūras (bendraautorius), "Paauglių požiūris į seksualumą ir seksualinę prievartą"//Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. Vilnius : Presvika, 2004.