Deimantas Jastramskis

Žurnalistikos instituto direktorius, docentas.

 

Papildoma informacija:

el. paštas deimantas.jastramskis@kf.vu.lt

Moksliniai interesai

 

Žiniasklaidos politika, žiniasklaidos sistemos, žiniasklaidos efektai

Publikacijos

Monografijos, studijos skyriai

 • Žiniasklaidos ekonomika: naujienų organizacijos, verslas, modeliai ir veiksniai. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje (red. Žygintas Pečiulis). Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 110-124.
 • Žiniasklaida. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas,2012, p. 219-233.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • The political (in)dependence of the media in Lithuania. Kwartalnik Nauk o Mediach, 2015 (1).
 • Lietuvos žiniasklaidos industrijų gyvavimo ciklo stadijos. Informacijos mokslai, 2014, t. 68, p. 113–126.
 • Žiniasklaidos laisvės ribojimo aplinkybės Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2014, t. 67, p. 120–135.
 • Žiniasklaidos paramos politika Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2013, t. 63, p. 129–141.
 • Savavališkos mirties paskatos žurnalistikoje. Žurnalistikos tyrimai, 2012, Nr. 5, p. 25–52.
 • Politinė sistema ir žiniasklaida: patronų ir klientų sąveika Lietuvoje. Agora: politinių komunikacijų studijos, 2012, nr. 1, p. 73–83.
 • Lietuvos žiniasklaidos sistemos modelio bruožai. Informacijos mokslai, 2011, t. 55, p. 52–70.
 • Parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika. Informacijos mokslai, 2010, t. 54, p. 87–97.
 • Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės naujienų šališkumo ryšys. Informacijos mokslai, 2009, t. 51, p. 124–143.
 • Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui. Informacijos mokslai, 2008, t. 46, p. 136–150.
 • Reklamos ir naujienų vadyba žiniasklaidos organizacijose: reklamuotojų įtakos naujienų turiniui aspektas. Tiltai, 2008, t. 3 (44), p. 161–173.
 • Šališkumo problematika nacionaliniuose dienraščiuose 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu. Žurnalistikos tyrimai, 2008, t. 1, p. 5–24.

Straipsniai tarptautinių konferencijų leidiniuose

 • Bureaucratization of media regulation in Lithuania. ICA Regional Conference – Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers. Lodz, 9–11 April, 2015, p. 88–90.
 • Incentives of Self-willed Death in Media. ICCMTD 2013: International Conference on Communication, Media, Technology & Design: Conference Proceedings, May 02–04, 2013, Famagusta – North Cyprus, p. 104–107.

Straipsniai profesiniuose leidiniuose

 • Žiniasklaidos politikos tyrlaukiai. Žurnalistika 2012 (II): almanachas, 2012, p. 8–10.
 • Žiniasklaidos nuosavybės neliečiamybė. Žurnalistika 2010: almanachas, 2010, p. 48–51.

Knygos recenzija

Cenzūros paieška Naujojoje cenzūroje". Žurnalistikos tyrimai, 2012, Nr. 5. p. 289-295.