Deividas Šlekys

Lektorius. 2000 – 2006 m. baigė Politikos mokslų bakalauro programą ir Lyginamosios politikos magistro programą VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 2012 m. Institute apgynė disertaciją „Military as the Forgotten Dimension of Political Theory“. 2007-2008 metais studijavo Glasgow universitete, Karo studijų centre, kur įgijo antrąjį magistro laipsnį. Institute dėsto nuo 2007 m. Nuo 2008 iki 2012 buvo TSPMI Studijų skyriaus vedėju. 2010 m. išrinktas geriausiu TSPMI dėstytoju. Nuo 2013 m. kovo mėnesio atlieka Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą podoktorantūros stažuotę, kurios metu rengia mokslinę studiją „Karinės minties būklė ir raida Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo (1990-2012)“. Instituto Tarybos narys.

Dėstomi kursai:

  • Tarptautinių santykių istorija
  • Karo sociologija
  • Diplomatijos istorija ir teorija
  • Valstybės teorijos
  • Karo studijos

Papildoma informacija:

El. paštas: deividas.slekys [eta] tspmi.vu.lt


Publikacijos:

Knygos:

- Deividas Šlekys (bendraautorius), Tarptautinės antiteroristinės kovos iššūkių Lietuvai analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Straipsniai:

-          Šlekys, D., More than semantics: the difference between the concepts of “military revolution” and “revolution in military affairs“, Lithuanian Political Science Yearbook 2007. Vilnius: Vilnius university press, 2008,  pp. 51-87.

-          Deividas Šlekys, "Amerikietiškosios kariavimo tradicijos svarba ir keliamos problemos"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2007, 2008.

-          Deividas Šlekys, "The importance and anxiety of the American way of war"//Lithuanian annual strategic review 2007, 2008.

-          Šlekys, D., „Besikeičiančio karo pobūdžio įtaka Lietuvos dalyvavimui tarptautinės bedruomenės pastangose kovoti su terorizmu“ studijoje Tarptautinės antiteroristinės kovos iššūkių Lietuvai analizė. Sud. E. Račius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

-          Šlekys, D., „Karas kaip kontaktas“, Seminarai 2002. Atviros visuomenės kolegija. A. Jokubaitis ir T. Sodeika (sud.). Vilnius: Strofa, 2003, pp. 53-66.

Recenzijos:

          Šlekys, D., „Kaip piratai padėjo kurti valstybę“ knygos Janice E. Thomson Samdiniai, piratai ir suverenai: valstybės kūrimasis ir eksteritorinė prievarta ankstyvojoje modernioje Europoje recenzija. Politologija,  2008/2 (50), p.p. 111-118.

Konferencijų pranešimai:

- "Military as the Forgotten Dimension of Social THeory", pranešimas skaitytas The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society Conference 2011, spalio 21-23 d.

- “Lithuanian Historical Memory and the Tradition of Primacy of Foreign Policy”, pranešimas skaitytas Society for Military History konferencijoje, 2013 m. kovo 14-17 d.